Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Alle tjenester

Spør oss på

Facebook-button for hovedwebTwitter knapp for hovedweb E-post knapp for hovedweb

Fiks Nabolaget mitt knapp

Se mer på

Flickr-knappYoutube knapp

kongsvinger.no-knapp

Du har ikke Flash, eller du har for gammel versjon installert. Videoen krever Flash 9 eller nyere. Ønsker du å se videoklippet, må du laste ned Flash for din nettleser.

Leger i Kongsvinger kommune

Det er syv legekontor i Kongsvinger kommune.
Tjenesten har 14 fastleger, og for tiden er alle stillingene bemannet.

Offentlig tjeneste

Kongsvinger kommune har ansatt kommuneoverlege.  Ellers har hver av legene sin avtale med kommunen om offentlig tjeneste. Dette gjelder:

  • Helsestasjon for barn 0-6 år
  • Helsestasjon for ungdom
  • Tilsynslegefunksjon ved kommunens sykehjem
  • Tilsynslegefunksjon ved Kongsvinger Fengsel

Ved spørsmål om legetjenesten i Kongsvinger kommune kan E-post til kommunen  benyttes.

Hva er kravet for å motta tjenesten?

Alle som er bosatt i en norsk kommune har rett till å stå på liste hos en fastlege. Som bosatt regnes den som i folkeregisteret er registrert bosatt i kommunen.

Rettigheter

  •  Den som har rett til å stå på liste hos en fastlege kan komme med ønske om lege. Dette ønsket skal imøtekommes så langt det er ledig plass på fastlegens liste.
  • Det er mulighet til å velge fastlege utenfor bostedskommunen.
  • Den eller de som har foreldreansvar velger fastlege for barn under 16 år.
  • Ved fylte 16 år avgjør barnet selv hvilken fastlege de ønsker.
  • Det er mulighet til å skifte fastlege inntil to ganger pr år, så langt det er ledig plass hos annen lege. Bytte av fastlege skjer ved henvendelse til Fastlegekontoret, telefon nr. 810 59500, eller til Helfo. 
  • Hvis personer med fastlege flytter inn i helseinstitusjon eller annen institusjon med organisert legetjeneste, blir det medisinske ansvaret overført til tilsynslegen.
Sist oppdatert: 12.11.2013 13:10
Tekst: 
Foto: 
Topp