Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Informasjon om Roverudhjemmet

Roverudhjemmet har 34 somatiske sykehjemsplasser og 14 for pasienter med Demens.

Legetilsyn en gang i uken, onsdag i 2. etg. og torsdag i 1.etg. Reidar Haug er tilsynslege i 2.etg. og Inger Noer er tilsynslege i 1. etg.

Vi kan tilkalle ergoterapeut og fysioterapeut ved behov.

Tannbehandling skjer ved den offentlige tannhelsetjenesten. Vi kan også tilkalle tannlegen ved spesielle tilfeller. Tannlege og tannpleiere kommer også på besøk her annethvert år. Vanlig tannbehandling er gratis.

Frisør og fotpleier er tjenester som man må betale for.

Støtteforeningen består av pårørende til beboerne.  De arrangerer en del samvær for pasientene ved ulike anledninger.

Kort historikk:

Roverud alders-og sykehjem ble bygget i 1954. På 90-tallet ble det søkt om midler fra ”eldremilliarden.” Det ble da påbygd med ni nye enerom og to nye bad.
I 2001 ble det nye Roverudhjemmet påbegynt og det ble bygget 2 nye fløyer. Vi flyttet inn i nye lokaler august 2002.
Så ble det ”gamle sykehjemmet ” pusset opp og sto ferdig i 2003.

 

Sist oppdatert: 16.10.2008 12:30
Tekst: 
Foto: 
Topp