Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Alle tjenester

Spør oss på

Facebook-button for hovedwebTwitter knapp for hovedweb E-post knapp for hovedweb

Fiks Nabolaget mitt knapp

Se mer på

Flickr-knappYoutube knapp

kongsvinger.no-knapp

Du har ikke Flash, eller du har for gammel versjon installert. Videoen krever Flash 9 eller nyere. Ønsker du å se videoklippet, må du laste ned Flash for din nettleser.

Formannskapet

Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år, jf. kommunelovens § 8.

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging.
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Formannskapet


Leder Øystein Østgaard

Formannskapets medlemmer

Formannskapets møteplan med saksliste, protokoll og møtebok 

Sist oppdatert: 08.04.2014 10:54
Foto: 
Topp