Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Formannskapet

Formannskapet består av 9 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år, jf. kommunelovens § 8.

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging.
Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak.

For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

Formannskapet

Medlemmer 2015 - 2019

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
   
Sjur A. Strand, Ap Linda Y. Engelstad, Ap
Margrethe Haarr, Sp Egil Andersen, Ap
Ole Martin Knashaug, Ap Tove Stangnes, Ap
Elin Såheim Bjørkli, Ap Svein Bjørklund, Ap
Iran Morovari, Ap Tommy Smedtorp, Sp
Eli Wathne, H Unn Bjørklund, Ap
Stig Holm, Uavh Hilde S. Frydenberg, Ap
Odd Henning Dypvik, H Inger Noer, V
Kjell Arne Hanssen, Frp Thor Ringsbu, Krf
  Geir Tjugum, H
  Jens Njøsen, H
  Martin Hanestad, H
  Johan Aas, Frp
  Reidun Hagerud, PP
  Helge Thomassen, PP

 

Formannskapets medlemmer - (2011-2015)

Formannskapets møteplan med saksliste, protokoll og møtebok 

Sist oppdatert: 04.11.2015 13:21
Foto: 
Topp