Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Svar på spørsmål vedrørende barnehageplass

1) Når får jeg barnehageplass?
Alle som søker barnehageplass i Kongsvinger innen 1. mars vil stå på søkerliste til hovedopptaket. Det er barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, som har rett til plass i den kommunen der det er bosatt. Du vil få beskjed i god tid om hvor du har fått plass.

Tilbake

2) Hva gjør jeg hvis jeg vil endre barnehageplassen?
Ved endring av barnehageplass, søker man om ny plass. Velg skjema "Endre plass / Overflytting" og velg "Ny Plass" i elektronisk skjema og legg inn den nye plassen som ønskes.

På siden  "Hvordan søke / endre plass" finner du mer informasjon om søkeprosessen.

Tilbake

3) Hvorfor har jeg ikke hørt noe?
Etter at barnehagesøknaden er sendt inn, vil det etter noen dager komme en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du ikke har hørt noe innen 14 dager er det fint om du tar kontakt med Service- og kommunikasjonsenheten på telefon 62 87 40 00, eller på e-post.

Tilbake

4) Hva skal jeg gjøre når jeg får barnehageplass?
Dersom du ønsker plassen, returneres vedlagt kontrakt til Servicetorget innen svarfristen. Dersom du ikke ønsker plassen, returneres svarslippen om at du takker nei til Servicetorget snarest, slik at et annet barn kan få tilbud om plass.

Tilbake

5) Hva skjer hvis jeg har søkt om overflytting til annen barnehage?
Er det ikke ledig kapasitet i den barnehagen man har som førstevalg, vil man få tilbud i en annen barnehage. Takker man ja til den plassen, kan man søke overflytting til ønsket barnehage.

Dersom overflytting innvilges, returneres både svarslipp og ny kontrakt hvor man bekrefter at man ønsker overflytting, og samtidig sier opp eksisterende plass. Ved overflytting beholdes eksisterende plass frem til overflyttingsdato.

Tilbake

6) Hva gjør jeg hvis jeg trenger bekreftelse på barnehageplassen?
Ta kontakt med barnehagen, så skriver de en bekreftelse på at barnet har barnehageplass.

Tilbake

7) Hva gjør jeg hvis jeg vil søke om moderasjon ved lav inntekt?
Dersom den totale inntekten for familien er under 2G, som er kroner 176 740,- (per mai 2014), kan man søke om reduksjon i barnehageavgiften til sats som for barn nummer to. Les mer om kriteriene for tildeling av moderasjon på siden"Moderasjon ved lav inntekt".

Tilbake

8) Hvem kontakter jeg ved feil på barnehagefakturaen?
Dersom du oppdager at det er feil grunnlag i barnehagefakturaen tar du kontakt med barnehagen.

Tilbake

9) Hva skjer hvis du har flere barn i barnehagen?
Barnehagesystemet registrerer automatisk når søsken søker, slik at søskenmoderasjonen blir automatisk trukket fra på fakturaen.

Tilbake

10) Kan jeg søke permisjon fra barnehageplassen? 
Praksis i Kongsvinger er at dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen for en periode, må man si opp plassen, og søke på nytt fra ønsket oppstartsdato. Man er med andre ord ikke garantert å få plass igjen fra ønsket dato i samme barnehage, men vil få et tilbud senest ved neste hovedopptak.

Tilbake

Sist oppdatert: 22.02.2016 14:42
Tekst: 
Foto: 
Topp