Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Tuberkulosekontroll

Tuberkulose er en infeksjonssykdom som kan ramme mange organer. Den vanligste og smittsomme formen er lungetuberkulose.

Tilbud

Tuberkulosekontroll med Mantoux test og eventuell røntgen kontroll.
Vaksinasjon mot tuberkulose.
  

Vilkår/ betingelser

Helsepersonell og arbeidstakere som arbeider med barn under 16 år (skole, barnehager, barnevern m.m.), plikter å framstille seg for tuberkulosekontroll hvis de kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose. Dette gjelder også personer som har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn 3 mnd.
Tuberkulosekontroll er obligatorisk for flyktninger og innvandrere fra de fleste land.
 

Kontaktperson

Helsesøster Arnhild Julseth, Tlf: 62 80 83 57

 

Sist oppdatert: 10.10.2008 12:44
Tekst: Arnhild Julseth
Foto: 
Topp