Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Habilitering og rehabilitering

Rehabiliteringetjenesten skal bidra til at den enkelte bruker oppnår best mulig funksjonsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

Hva er kravet for å motta tilbud fra rehabiliteringstjenesten?

Behov for langvarige og koordinerte tjenester. Den medisinske diagnosen er bare en av flere viktige faktorer. Målgruppen for rehabiliteringstjenesten er ikke en enkelt diagnosegruppe, men omfatter i utgangspunktet alle. Kjennetegnet er at du som person trenger sammensatt og koordinert bistand.

Rehabiliteringstjenesten har brukerrettede oppgaver overfor personer  0-100 år med behov for langvarige og koordinerte tiltak. Funksjonshemninger kan være medfødte eller ervervede.

Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester kan søke om å få utarbeidet en individuell plan

Hva gjør kommunen?

Har du behov for bistand fra rehabiliteringstjenesten, kontakt rehabiliteringskoordinator direkte. 

Hvordan søke tjenesten?

Rehabiliteringskoordinator Helseenheten:
Iris Jensen Bringedal                                                                         Kongsvinger kommune
2226 Kongsvinger 
Mobil: 48 95 92 55

Habiliteringskoordinator Helseenheten:
Berit Sjøli Nilsen
Kongsvinger kommune
2226 Kongsvinger 
Mobil: 91 63 14 82
 
Besøksadresse:
Rådhuset
Rådhusplassen 1 
2212 Kongsvinger 

Sist oppdatert: 21.05.2013 15:05
Tekst: 
Foto: 
Topp