Rediger
Hovedkategori:
Humanitære org.
Underkategorier:
Humanitære foreninger

Huminitær serviceorganisasjon

Postadresse Utsiktsvegen
Postnummer 79
Poststed 2208 Kongsvinger
E-post Ingen e-post registrert
Nettside(r)
Antall medlemmer 31
Kontaktpersoner
Navn Funksjon Telefon
Arne Paulsrud Leder 96046326
Steinar Stolpe Sekretær 47350595