Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Barselgrupper

Generelt

Beskrivelse

Tjenesten er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Foreldrene samles på helsestasjonen sammen med helsesøster. Temaer som tas opp i gruppene, kan være

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • tannhelse
  • lek
  • barnets utvikling
  • inneklima
  • ulykkesforebygging
  • samliv
  • sosialt nettverk
Målgruppe

Nybakte foreldre

Kriterier

Alle som nettopp har fått et barn og som ønsker å delta i barselgrupper.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk
Dette er en måte kommunen velger å gi veiledning til denne gruppen på, men er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover
Forskrifter

Om søknadsprosessen

Veiledning
Når du har født et barn, vil du bli kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.
Klagemulighet

Dersom du mener du ikke mottar nødvendig helsehjelp fra kommunen, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylke. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Du bør beskrive hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Helsetilsynet i fylket.

Som mottaker av helsetjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helsetilsynet på selve utførelsen av tjenesten. Klagen skal først sendes kommunen eller direkte til tjenesteyteren slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.


Andre opplysninger

Sist oppdatert
06.09.2010 12:38
Topp