Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Forlenger frist for å komme med innspill til planene for Midtbyen

Fristen for å komme med innspill til de ulike planforslagene i Midtbyen er forlenge for å gi folk bedre mulighet til å sette seg inn i forslagene.  

3 ulike arkitektteam har fått i oppdrag å se på mulig utvikling av Midtbyen. Hensikten med parallelloppdraget er å få frem gode ideer og vise utviklingsgrep for Midtbyen. Parallelloppdrag er ingen konkurranse og det kåres ingen vinner. Resultatene fra parallelloppdraget skal imidlertid fungere som grunnlag for en områdereguleringsplan for Midtbyen. Det er nedsatt en tverrfaglig evalueringsgruppe som følger prosessen og som vil utarbeide en anbefaling for det videre arbeidet.

Planforslagene er tilgjengelig på kommunen hjemmeside i tillegg til at de er utstilt i biblioteket fram til 5. august.

Fristen for å komme med innspill til evalueringsgruppen er nå 5. august. Innspill kan sendes via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til: Kongsvinger kommune, teknisk forvaltning, Postboks 900, 2226 KONGSVINGER. Merk innspillet Parallelloppdrag Midtbyen.

Se alle forslagene og dokumentene her.

Sist oppdatert: 21.06.2017 13:53
Tekst: 
Foto: 
Topp