Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Mulighetsstudie jernbanetilknyttet flerbruksterminal

Kongsvinger kommune har gitt Civitas AS i oppdrag å gjennomføre en mulighetssstudie for lokalisering av en jernbanetilknyttet flerbruksterminal på strekningen Kongsvinger-Roverud, i samarbeid med Sitma AS og Sweco Norge AS.

Aktuelle saksdokumenter finnes du her og på Kongsvinger bibliotek.

Innspill sendes fortrinnsvis på e-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no eller som brev til Kongsvinger kommune, Utviklingsenheten, Pb. 900, 2212 Kongsvinger.

Innspillene merkes: Høring: Mulighetsstudie jernbanetilknyttet flerbruksterminal.

Fristen for å gi innspill og merknader er 30.5.2017. 

Opplysninger om arbeidet kan fås ved henvendelse til:

Lars Helge Aasvestad
Rådgiver
Utviklingsenheten
Tel +47 901 20 155

Sist oppdatert: 03.05.2017 10:57
Tekst: 
Foto: 
Topp