Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Kommuneplanens arealdel -invitasjon til arealinnspill

Invitasjon til arealinnspill i forbindelse med revidering av kommuneplanen

Her ligger gjeldende arealdel.

Kongsvinger kommune reviderer gjeldende kommuneplan, som består av to deler – samfunns- og arealdel.  Samfunnsdelen ligger nå ute til høring og kan leses her.

Arealdelen er under utarbeidelse og i den forbindelse er det mulig å komme med arealinnspill knyttet til dette. Forslagene kan dreie seg om nye utbyggingsområder til for eksempel boligbebyggelse, næringsområder eller hyttebygging. De som sendte inn forslag til nye arealinnspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet trenger ikke sende inn dette på nytt.  

For å sende inn et arealinnspill vil vi at du kjører en kartanalyse ved hjelp av denne veiledningen. Deretter fyller du ut følgende kartleggingsskjema [pdf] med bakgrunn i kartanalysen og egen kunnskap om området. Dette er for å få opp relevante opplysninger for området og en bevisstgjøring av hva som må tas hensyn til i den videre planleggingen.

Utfylt kartleggingsskjema og rapporten fra analysen kan sendes kommunen på tre måter:

  • Via ”Plandialog” ved å trykke på konvoluttikonet ”Send uttalelse”. Se link lenger ned i denne artikelen.
  • Skriftlig via e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no 
  • Som brev til Kongsvinger kommune, Teknisk forvaltning, Postboks 900, 2226 Kongsvinger

Frist for å komme med innspill er 22. juni 2018. 

For å få bistand til å gjennomføre analysen og fylle ut skjema med arealinnspill vil det være mulig å få hjelp fra administrasjonen i kommunens servicetorg i rådhuset den 25. mai og 8. juni. Spørsmål kan også rettes til Kongsvinger kommune på telefon  41 47 36 30.

Start Plandialog over kommuneplanes arealdel her.

VIDEO: Slik bruker du Plandialog (3:19).

Har du problemer med å starte PlanDialog eller er det første gang du er inne på kommunens kartside? Her finner du mer informasjon om PlanDialog.

Sist oppdatert: 01.06.2018 10:07
Foto: 
Topp