Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

DKS Søknadsskjema

Søker:  
Adresse:  
Postnummer:  
Poststed:  
Telefon:  
Mobil:  
Epost:  
Organisasjonsnr:  
Ansvarlig kontaktperson:  
Mobil:  
I samarbeid med hvilke skoler:  
Ansvarlig kontaktperson for samarbeidende skole:  
Eventuelle andre samarbeidspartnere:  
Søknadssum:  
HVA SØKES DET TILSKUDD TIL?
Tilskudd til

  
Prosjektets tittel  
Kunstart:
  
Klassetrinn og antall elever:  
Planlagt tidsperiode og sted for gjennomføringen:  
Kort omtale av prosjektet og forventet læringsutbytte:  
Kort presentasjon av utøvere:  
KOSTNADSOVERSLAG FOR PROSJEKTET   
Kostnadstype / hovedpostAntallPris pr enhetSum totalt
  +MVA på kjøpte varer og tjenester
  = SUM kostnader for prosjektet
    
FINANSIERINGSPLAN   
Inntekter:Kr.  
Søknadssum:  
Egenkapital:  
Samarbeidspartnere:  
Billettinntekter:  
Gaver:  
Annet:  
Samlet finansiering:  
Sted:Dato  
  
Søker er innforstått med og aksepterer de generelle vilkårene for tilskudd, herunder at mislighold av vilkårene gir kommunen rett til å kreve tilskuddet tilbakebetalt, med renter, og at opplysningene om konto for regnskap og regnskapsansvarlig vil bli git   
    
Underskrift  
   
Sist oppdatert: 20.02.2018 11:13
Tekst: 
Foto: 
Topp