Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Fritidsfiske

For en fritidsfisker er mulighetene mange i Kongsvingerregionen. Under vil du finne oppdatert informasjon fra Kongsvinger Jeger- og Fiskeforening over de beste fiskemulighetene i Kongsvinger. Mer om Fiskekort og andre jaktmuligheter finner du på høyre side.

Snarveier:  Fiskekart over Varaldskogen

Glomma

KJFF og BJFF administrerer fiskekortsalget for Glomma Elveierlag, og det må løses eget fiskekort for Glomma. Kjøpes ved våre utsalgsteder.  Fisket i Glomma er meget bra etter de fleste arter. Fiskekortet gjelder fra Sør-Odal til Grue, Solør.


Harrbestanden har i de senere år tatt seg stort opp. Fisket starter like etter isgangen og varer helt til ut oktober. Fiskemetoder som er bra er flue og spinner. Det beste fiske er som regel ved lav vannstand. Ørretbestanden i Glomma har størst gjennomsnittsvekt for hele elva. Dette vet vi etter mange års registrering i fisketrappa ved Svartfossen. Fisket foregår mest med wobblere med død fisk eller mark som agn. Arter som vederbuk, stam og brasme er fiskearter som egner seg godt for meitefiske. Abborbestanden i Glomma er forholdsvis storvokst, og den kan fiskes på de fleste steder. Fiskemetoder er jigg, spinner, mark og små wobblere. Gjedde finnes i alle partier av elva, men de største står som regel i roligere og dypere partier av elva. Disse fiskes lettest med wobbler og med død fisk som agn. Ved Norsodden er det båtutsettingsplass
samt en Gapahuk til fri benyttelse for allmennheten.

Bæreia

Bæreia er den sjøen KJFF først begynte å kultivere med utsetting av ørret i årtier. I de senere årene er det satt ut vanlig ørret, mot regnbueørret tidligere år. Sjøen har ekstra klart vann og er forholdsvis dyp. Bæreia blir brukt mye til fiske og rekreasjon, og den har også byens offentlige badeplass. KJFF har båt til låns også her. Den ligger på snuplassen nedenfor Krigsinvalidehjemmet. KJFF`s fiskekort gjelder fra Badeplassen til Krigsinvalidehjemmet, skilt ved veien.

Varaldskogen

Varalden: Størrelse: 6.650 da. Dybde ca 60 meter. Reguleringshøyde: 7 meter. Fiskesorter: Gjedde, abbor, mort, laue, lagesild og en liten bestand av ørret (ål er nå muligens borte). Fint sted å sette ut båt er ved Oset. Ingen begrensing på motorstørrelse.

Møkeren: Størrelse: 12.500 da Dybde: ca 50 meter. Reguleringshøyde ca 2 meter. Fiskesorter: Gjedde, abbor, mort, laue, lake, lagesild, ål og en liten bestand av ørret. Fri motorstørrelse. Båt kan settes ut ved Dragonmoen Camping. Campingplassen har fire hytter til utleie (15 sengeplasser). Der kan du også benytte telt eller campingvogn. Stor gjedde i sjøen, 11 kilo i 1999, og 12,6 kilo i 2000. Mer informasjon og dybdekart får du på campingplassen, som også selger fiskekort for Varaldskogen.

Fjørsjøen: Størrelse: 435 da. Dybde over 20 meter.
Fiskesorter: Gjedde, abbor, mort, laue, lake og det kan gå noen få ørret.
Ved Fjørsjøen har vi ”Kaskukoju”, ljørkoia som KJFF har laftet opp. Her har vi også laget handikappfiskeplass, der vi har fortøyd KJFF-båten. Alle kan benytte ljørkoia, handikappfiskeplassen og båten. Stedet er et populært utfartssted for dagsturer og overnattinger.

Søndre Øyersjøen: Størrelse: 1.600 da. Reguleringshøyde: 4 meter.
Fiskesorter: Gjedde, abbor, mort, lake og noen få ørret.
Terrenget til KJFF går over midten av sjøen.

Vikeråa: Fiskesorter: Ørret, gjedde, abbor, mort, lake og store mengder ørekyte.
Vikeråa renner fra søndre Øyersjøen til Varalden.
Terrenget til KJFF starter ved Jakobsdammen og hele veien ned til Varalden. KJFF startet med kalking og restaurerte elva (laget kulper) i begynnelsen på 90-tallet. Nå er det bra med småørret i elva, og det er vi veldig fornøyd med. Men pga kalkingen var det en fiskesort til som fant nytt liv laga, nemlig ørekyta, og det er vi litt mindre fornøyd med. KJFF gjorde i 2003 omfattende biotoptiltak i Vikeråa, og vi har her forbedret ørretens oppvekstsvillkår betraktelig.
Prosjektet var ett samarbeid mellom Statskog, Kongsvinger kommune, NVE og KJFF. Ett spennende tiltak for framtiden!

Store Emten: Størrelse: 212 da. Fiskesort: Abbor. Mye abbor i både lille og store Emten. Aspetjernshytta ligger ved veien mellom disse 2 tjerna. KJFF leier ut Aspetjernshytta, den har ni sengeplasser, og er som regel ledig det meste av sommeren. KJFF har også båt ved hytta. (Det vil komme bilder her).

Aspetjern: Liten bestand av abbor.

Særkilampi: Størrelse: 237 da. Dybde: 3-4 meter. Fiskesort: Abbor.
Her kan du ta fin abbor, men det er langgrunt og blankt vann, så litt vind eller duskregn er en fordel. Det er et stykke å gå, men stedet er så spesielt og pent at turen er verd å ta.

Smaltjern: Fiskesort: Abbor. Liten bestand av stor abbor.

Ridalampi: Fiskesort: Abbor. Bra bestand av fin abbor. Jigg, spinner og meite er bra. Lenger inn ved grensen ligger Kattjern, men der har vi ingen oversikt over fiskebestand.

Snustjern: Fiskesorter: Abbor og ørret. Dybde: Over 20 meter.
Mye bløt myr i nordenden av tjernet.
Dypt i sørenden av tjernet.
Sør for Snustjern ligger Sarabodako som har liten abbor og ørretbestand.

Svarttjern: Fiskesorter: Abbor og ørret. Dybde: Over 22 meter. Populært ørretvann. Lett tilgjengelig. KJFF-hytte som alle kan benytte, hytta har tre sengeplasser og vi har satt opp utedo. (Det vil komme bilder her).

Bjørntjern: Fiskesort: Ørret. Kun fluefiske i Bjørntjern. Litt lenger øst ligger Sårsalamp som også har ørretbestand. Nordvest for Bjørntjern ligger Heimtjern som har abbor og ørretsbestand. På Bjørntjern vil vi sette opp en ny Gapahuk i laftet tømmer i sommer!

Holmtjern:Fiskesorter: Abbor og ørret. Dybde ni meter. Populært ørretvann og litt finere abbor. Lett tilgjengelig i senere tid pga at bommen har stått oppe. KJFF-hytte som alle kan benytte, hytta har tre sengeplasser. Gapahuk i laftet tømmer, idyllisk beliggenhet. Det er toaletter både ved hytta og Gapahuken. (Det vil komme bilder her).

Abbortjern: Fiskesorter: Abbor og Ørret. Dybde: 21 meter. Nord- og østsiden er grunnere, og her er det mye småabbor nær land. Det er fin ørret i tjernet. Her ligger KJFF-båt og gapahuk i laftet tømmer som alle kan benytte. Nord for Abbortjern ligger Kvakkolamp, som har bestand av ørret. Like ved Abbortjern ligger Kavalainen og Kongotunen, som har abbor- og ørretbestand.

Larbekktjern: Fiskesorter: Abbor, ørret og ørekyte. Det er mye bløt myr både rundt og i floene ved Larbekktjern, derfor blir det fisket lite her. Her har det vært ørekyte fra gammelt av, og bestanden har tatt seg opp pga kalkingen vår.

Lysttjern:Fiskesorter: Abbor og ørret. Dypt tjern, med ganske blankt vann.
Bra kvalitet på abboren. Ørret er bra kvalitet, oftest rød kjøttfarge.

Mer om fritidsfiske og fiskemuligheter finner du på Kongsvinger Jeger- og fiskeforening.

Sist oppdatert: 19.04.2016 08:12
Tekst: 
Foto: 
Topp