Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Botilbud

Her finner du informasjon om ulike boformer

Bofellesskap for eldre og funksjonshemmet

 Kan søkes av eldre og funksjonshemmede som har behov for tilrettelagt bolig. Finnes på Hov og Holttunet. 

Bofellesskap, bokollektiv og omsorgsboliger for utviklingshemmede

 Kan søkes av voksne (over 18 år) personer med utvikllingshemming.  

Bolig med heldøgns pleie og omsorg (HDO)

Kan søkes av eldre med svært omfattende pleie- og omsorgsbehov.
Kongsvinger kommune har følgende heldøgns pleie- og omsorgsboliger:

  • Holt bofellesskap, HDO
  • Austmarka bofellesskap, HDO

Omsorgsbolig / tilrettelagt bolig

Kan søkes av personer med behov for tilrettelagt bolig pga sykdom/funksjonshemming. Omsorgsboliger finnes på Roverud og Holt.

Kommunal bolig for vanskeligstilte

Kan søkes av personer som er økonomisk eller sosialt vanskeligstilt.

Sykehjem

Kan søkes av personer  med svært omfattende behov for omsorg og  medisinsk oppfølging.
Kongsvinger kommune har disse sykehjemmene:

 

Søknad
For å søke om plass på sykehjem, leilighet i bofellesskap og bolig med heldøgns pleie og omsorgsbehov, benyttes skjemaet "Søknad på omsorgstjenester" [82 Kb, pdf]

For å søke om omsorgsbolig eller kommunal bolig benyttes skjema "Søknad kommunal bolig" [83Kb,pd].

Sist oppdatert: 27.03.2015 10:40
Tekst: 
Foto: 
Topp