Hovedmeny Innhold Relatert stoff Undermeny Forsiden

Krisesenter

Generelt

Beskrivelse

Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes. Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn. Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser
Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.


Lover

Krisesenterlova

Retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kontaktinformasjon

Glåmdal krisesenter

Telefonnummer
Daglig leder 48 99 48 00
Sentralbord/Ekspedisjon 62 81 80 88
E-post:
post@giks.no
Besøksadresse:  

Andre opplysninger

Sist oppdatert
12.01.2018 02:42
Topp