Skal undersøke reisevanene i Kongsvinger

Illustrasjonsbilde av Gjemselund bru

Reisevanene i Kongsvinger skal kartlegges. Dette skal danne underlaget for å sette inn tiltak for å få flere til å sykle, gå eller reise kollektivt.

Det er firmaet Opinion som gjennomfører undersøkelsen og analysene på vegne av Kongsvinger kommune og Innlandet fylkeskommune.

Undersøkelsen gjennomføres i år

Det er en høy andel bilreiser i Kongsvinger. Det er et mål at flere reiser skal skje  med kollektiv, gange og sykkel.

Reisevaneundersøkelsen i Kongsvinger skal gjøres som en tilleggsundersøkelse til en nasjonal reisevaneundersøkelse som gjennomføres. Totalt skal ca. 600 personer i Kongsvinger intervjues. Spørsmålene handler om reiseadferd arbeid, skole og fritidsreiser, reiseformål, reiselengde, transportmiddel, tilgang på kollektivtransport mm. 

  • Utvalgene varierer etter befolkningsstørrelse, by- og tettstedsstruktur. Utvalget varierer fra rundt 100 respondenter i de minste kommunene til 600 i de mest folkerike kommunene, forteller Stig Floberghagen, seniorrådgiver i samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune som samarbeider tett med kommunen rundt dette.

Opinion starter med å gjennomføre reisevaneundersøkelsen i disse dager.

  • To ganger i uken vil det bli sendt ut brev med invitasjon til å delta i reisevaneundersøkelsen. I brevet finner mottakerne informasjon om bakgrunnen for undersøkelsen og passord for å logge inn på undersøkelsen på nett. De som etter en stund ikke har svart, vil få en telefon hvor de kan svare på undersøkelsen, forteller Ole Brauteset i Opinion.


Opinion vil bruke resten av året på å gjennomføre reisevaneundersøkelsen. Resultatene vil derfor foreligge tidlig i 2024.

En av flere parametere i transportutviklingen

Reisevaneundersøkelser skal gi økt kunnskap om reisevaner i Kongsvinger.

Undersøkelsene er en av flere måleparametere for å måle utviklingen i transporten over tid.

  • Reisevanene skal i tillegg til trafikktall fra persontransporten gi et bredt grunnlag for å utviklingen i Kongsvinger over tid, sier Hilde Nygaard, rådgiver i Kongsvinger kommune.

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER