Har du rett på reduksjon av SFO-avgift?

Fra den 01.08.20 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for husholdninger med lav inntekt. Bestemmelsen slår også fast at skolefritidstilbudet for barn med særskilte behov på 5.- 7. trinn skal være gratis.

Du har rett til redusert pris dersom maksprisen for en fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen.

Per 1. august 2020 er satsen for hel plass på SFO kroner 2880,- og retten gjelder for husholdninger som har en inntekt lavere enn kroner 528 000,-.

Penger for mat kommer i tillegg.

Før du kan søke om redusert betaling, må barnet ditt ha fått innvilget plass i SFO.
Har du har flere barn i SFO sender du bare én søknad.

Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Slik søker dere

Dere må betale full pris for SFO-plassene frem til søknaden er godkjent. Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Dere må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av skoleåret, kan dere sende ny søknad.

Krav til dokumentasjon

Dere må dokumentere husstandens økonomiske situasjon og må legge ved følgende:

  • kopi av siste skattemelding/selvangivelse (NB! ikke skatteoppgjør)
  • dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Hvis du ikke har mottatt skattemelding, må du legge ved de siste lønnsslippene dine eller annen dokumentasjon på inntekten din.

Søknader som gjelder for elever på 5. -7. trinn med særskilte behov, må dette dokumenteres og legges ved søknaden.

Dokumentasjon kan sendes til Postmottak i Kongsvinger kommune.

Hvor ofte må det søkes?

Dersom søknaden din blir godkjent, gjelder vedtaket ut skoleåret. Du må søke på nytt igjen før nytt skoleår begynner. Dersom inntekten i familien endres vesentlig grad i løpet av året, må du gi beskjed. Du må da sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30