Tidenes satsing på sentrum

Rådmannen legger fram en offensiv satsing for å utvikle Hamar sentrum. Han presenterer prosjekter i kommunal regi og tiltak som skal stimulere andre aktører til å satse. Gårdeiere og næringsdrivende er svært positive til planen.

Se video-snitt som viser satsing for barn og unge i 2016 - også i byen:

Det er en omfattende tiltaksplan rådmannen presenterer. Planen inneholder både raske tiltak som gjennomføres før sommeren, og langsiktige utviklingsplaner.

- Et godt samarbeid mellom flere aktører må til for å lykkes med utviklingen av sentrum, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud. Derfor er planen en kombinasjon av kommunens egne tiltak og insentiver for gårdeiere, næringsdrivende og andre som må være med å skape et levende sentrum.

Gågata rustes opp
Det første som vil merkes, er at gågata rustes opp med ny LED belysning, mer beplanting og nye benker.

– Opprustingen av Strandgata var en stor suksess, så noen av grepene vi tok der, vil vi gjenta i gågata, sier teknisk sjef Kjetil Wold Henriksen.

Blomster i Strandgateparken
Kommunen planlegger soner med gratis WiFi og ladepunkter for telefoner og nettbrett.

– Dette er jeg sikker på vil bli populært, spesielt blant ungdom, og vi ønsker nettopp at ungdom skal trives i byen. Et annet grep som kan innføres raskt, er gratis korttidsparkering slik at parkering i sentrumsgatene blir like enkelt som på kjøpesentrene. Ulike forslag til løsning blir lagt fram for politikerne, sier Henriksen, som nylig har etablert avdeling Bydrift i kommunen. Bydrift blir «én dør inn» til kommunen for bruk av arenaer i byen og skal gjøre det lett å gjennomføre aktiviteter.

Østre torg skal rustes opp
Nå ønskes mer liv på Østre torgDen neste store investeringen blir opprusting av Østre torg.

– Vi ønsker at Østre torg blir et sentrum for handel, forteller rådmannen. – For Østre torg vil vi kjøre en stor involveringsprosess for å få flest mulig ideer med oss fra starten. Dette arbeidet vil starte allerede etter sommeren og foregå gjennom høsten og vinteren. Det betyr at selve opprustingen kan starte neste år. Rådmannen foreslår å sette av 6,5 mill. kroner i budsjettet til Østre torg.

Insentiver for å satse

  • Kommunen vil at det skal lønne seg å satse i sentrum og legger derfor fram ulike virkemidler for å få private aktører med på å satse. Her er noen aktuelle tiltak:
  • Reduserte gebyrer og prioritert saksbehandling for byggesaker i sentrum
  • Revidert sentrumsplan for bedre arealutnyttelse ved ombygging/utbygging av bygårder
  • Vurdere kommunale virksomheter i sentrum
  • Økt kommunalt driftsansvar for infrastruktur I tillegg vil kommunen satse ytterligere på kunst og kultur i sentrum.

Ved å samarbeide mer aktivt med handelsstanden, serveringsstedene og andre kan vi skape flere arrangementer, store og små, på de sosiale møteplassene som allerede finnes i byen. Både en fast scene på Østre torg og midlertidige, overraskende prosjekter som street-art og andre prosjekter i bymiljøet kan være med å bidra til en mer levende og pulserende by, avslutter rådmannen. Planen er planen presentert for gårdeiere og næringsdrivende og aktuelle saker skal behandles politisk. 
 

Konsert på Stortorget - foto Kilian Munch
Konsert på Stortorget - foto Kilian Munch

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Sommertid (uke 28, 29, 30, 31)
Man - fre kl 10:00 - 14:00

Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30