SFO – Skolefritidsordningen

  • Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til elever før og etter at vanlig skoledag.
  • SFO er åpen fra klokken 07.00 til 17.00 
  • Tilbudet gjelder alle elever på 1.–4. klassetrinn

Pris for plass i SFO

Du betaler for SFO 11 måneder i året.

  • Hel plass: 2 800 kroner per måned
  • Halv plass: 2 000 kroner per måned
  • Enkeltdag: 355 kroner per dag

Søskenmoderasjon forutsetter at ett barn betaler for hel plass. Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har hel plass, er prisen 70 % av hel plass. Dersom søsken nr 2 (og evt. flere søsken) har halv plass, er prisen 50 % av hel plass. Tilfeldig plass (kjøp av enkeltdager) gir ikke grunnlag for moderasjon.

Juli måned er betalingsfri.

Søk om plass i SFO, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO

Gå til Visma Flyt Skole hvor du kan søke om plass, endre plasstørrelse eller si opp plass i SFO.

Oppsigelse er fra den 1. per måned med en måneds varsel.

Tildeling av SFO-plass

Du søker/endrer plasstørrelse/sier opp plass i SFO i Visma Flyt Skole.

Skal du bytte mellom hel og halv plass i SFO, så skal du søke om endre type plass.

Åpningstider

SFO er stengt 3 uker i juli, uke 29, 30 og 31.

Tilbudet er åpent mandag til fredag fra klokken 07.00 til 17.00.

SFO har stengt i jule- og påskeuka.

SFO er stengt for planleggingsdager fem dager i året. Skolen har mer informasjon.

Her finner du vedtekter på skolefritidsordningen (SFO).

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30