1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom

Slik går du fram

  1. Les vår veileder (PDF, 481KB) for hvordan du bruker kartet til å søke og finne informasjonen du trenger til byggesaken. Gå inn på vår kartside på https://kart.sorhedmark.no. Søk på adressen din eller gårds- og bruksnummer dersom du kjenner til det. 
  2. Ta vare på gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer siden det skal inn i søknaden. Dette står ofte oppført som gnr, bnr, fnr og snr eller på formatet 12/345.
  3. Du trenger et såkalt situasjonskart over eiendommen din. Dette kan du lage selv i vår kartløsning eller eller ved å kontakte servictorget. Servicetorget har e-postadresse servicetorget@kongsvinger.kommune.no. De kan også nås på tlf. 62 87 40 00
  4. Sett deg godt inn i reglene for eiendommen din, slik som kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller områdeplan som gjelder din eiendom.
  5. Ta kontakt med oss, hvis du er usikker på om du har funnet alle relevante dokumenter.

Hva betyr fargene på situasjonskartet?

Gult betyr boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering. Du kan lese mer om fargekodene på regjeringens sider for arealplaner.

Hva betyr det at en eiendom er regulert eller uregulert?

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. Er eiendommmen uregulert bør du kontakte oss, siden det da er begrenset hva du kan få lov til.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30