Kontigent- og utstyrskassa

Kongsvinger kommune har avsatt kroner 50.000,- til drift av en kontingentkasse. Ordningen koordineres av Kultur- og Fritidsenheten som også har driftsansvaret.

Målgruppe

  • Målgruppen for ordningen er barn og unge i alderen 6 til 18 år. Man er klar over at det i denne gruppen finnes flere som av økonomiske årsaker ikke har anledning til å delta i fritidsaktiviteter innen idrett og andre lag/foreninger.

Målsetting

  • Målsettingen med ordningen er derfor å gi tilskudd til kontingenter og utstyr til foreninger/enkeltpersoner slik at barn og unge i målgruppen kan delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet.
  • Det gis inntil kroner 2.000,- i tilskudd per person per år.
  • Tilskuddene gis for ett år av gangen og er å regne som en engangsstøtte.

Informasjon om søknaden

  • Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, lagledere, trenere med flere.
  • Barnet eller familien kan ikke søke selv.  
  • Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.
  • Den som søker vurderer også om familien er i en slik situasjon at dette ikke kan dekkes selv.

Søknad

Vedlagte søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved et enkelt budsjett som skisserer hva tilskuddet skal brukes til. Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Her finner du søknadsskjema. (PDF, 88KB)

 
Spørsmål om ordningen kan rettes til: Aud Ingrid Olstad Tlf. 99024817

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30