Har du rett på reduksjon av barnehageavgift

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehage er det innført inntektsbasert foreldrebetaling. Husholdninger med samlet person- og kapitalinntekt under kroner 548 166,- kan søke om redusert foreldrebetaling ved å benytte kommunens søknadskjema og legge ved siste skattemelding fra foresatte i husholdningen.

Hvem kan søke om reduksjon (moderasjon)?

Dersom din familie har en inntekt som er lavere enn 548 167 kroner, kan dere søke om å få redusert betaling for barnehageplassen. Har dere barn på tre år eller eldre, kan dere også ha rett til gratis kjernetid.

Redusert foreldrebetaling

Hvis dere får innvilget søknaden om redusert foreldrebetaling, betaler dere 6 prosent av familiens årlig bruttoinntekt, fordelt på 11 måneder (juli er betalingsfri i barnehagene).
Penger for mat kommer i tillegg. Hver enkelt barnehage bestemmer selv hvor mye foreldrene skal betale for maten i barnehagen. Derfor kan beløpet variere mellom barnehagene.

Fra august 2019 vil inntektsgrensen være 557 333 kroner.

Gratis kjernetid

Familier som har en samlet bruttoinntekt lavere enn 533 500 kroner i året, får automatisk også innvilget gratis kjernetid, 20 timer i uken, for barnehagebarn som er tre år eller eldre. Inntektsgrensen blir vanligvis justert 1.august hvert år.

Fra august 2019 er inntektsgrensen 548 500 kroner.

Slik søker dere

Dere finner søknadskjema her. (PDF, 92KB)

Hver familie trenger bare sende én søknad, også dersom dere har flere barn i barnehage.
Dere må betale full pris for barnehageplassen frem til søknaden er godkjent. Den reduserte betalingen gjelder bare fra og med søknaden er godkjent.
Dere må søke på nytt hvert år, innen august. Dersom familiens inntekt blir vesentlig lavere i løpet av barnehageåret, kan dere sende ny søknad.

Dere må dokumentere husstandens økonomiske situasjon
Når dere søker må dere legge ved følgende dokumentasjon:

  • kopi av siste skattemelding (selvangivelse)
  • dokumentasjon av inntekt, som lønn, næringsoppgave, stønad, utbetalinger fra NAV, pensjoner (inntektsdokumentasjonen må være maksimalt én måned gammel)
  • Studenter må legge ved kopi av studentbevis eller bekreftelse om skoleplass.

Dokumentasjon kan sendes til Postmottak i Kongsvinger kommune.

Hvor ofte må det søkes?

Det må søkes om redusert betaling og 20 timer gratis kjernetid hvert år. Søknaden må være Kongsvinger kommune i hende før 30. juni for å være garantert reduksjon ved starten av nytt barnehageår.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30