Kommunalt tilskudd til tettstedsutvikling

Kongsvinger kommune har i budsjettet avsatt midler til Tettstedsutvikling utenom Kongsvinger sentrum. Tilskuddet skal stimulere til organisert arbeid for utvikling av tettsteder i Kongsvinger kommune.

en mann som hopper av glede med byggetegninger

Generelt tilskudd

Det innvilges et tilskudd på kr. 10.000 til utviklingsselskap og velforeninger i tettsteder som er etablert  innen 1. august 2019 og er registrert i Tilskuddsportalen. 

Hvem kan søke om tilskudd

Lag og foreninger, utviklingsselskap i kommunens tettsteder som er registrert medlem av Tilskuddsportalen.

Definisjon på tettsted

Med tettsteder menes her SSBs definisjon som her omfatter Austmarka, Brandval, Lundeseter og Roverud.

Hva kan det søkes om tilskudd til

Prosjekter og aktiviteter som styrker identitet, engasjement og tilhørighet til tettstedet, aktivitetsskapende tiltak, og utviklingsprosjekter i tettstedet som aktivitetsanlegg, møteplasser o.l.
Tilskuddet kan benyttes som medfinansiering i prosjekter som søker fylkeskommunal eller statlig tilskudd.  Denne typen søknader vil bli prioriter ved tildeling av tilskudd.

Hva kan det ikke søkes tilskudd til

Det kan ikke søkes om tilskudd til prosjekter som kan bli finansiert av andre kommunale tilskuddsordninger.

Krav til søknaden

  • Søknaden skal ha en kortfattet prosjektbeskrivelse
  • Budsjett med finansieringsplan
  • Beskrivelse varighet og eventuell videreføring

Søk elektronisk her

Søknadsfrister

Søknadsfrist: 15. august
 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30