Betalingsregulativ

Ønsker du informasjon om Kongsvinger kommunes satser og priser finner du dette i betalingsregulativet. Regulativet trådte i kraft 01.01.2019 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli oppdatert i regulativet ved endringer.

Betalingsregulativet har følgende innholdsfortegnelse:

 • GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST:
  • Betaling for opphold i barnehage
  • Tilskuddssatser private barnehager
  • Betaling for opphold i skolefritidsordning
 • GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE HELSE:
  • Gebyr på salg og skjenking av alkohol
  • Gebyr på salg av tobakk og tobakksurrogater
  • Betaling for vaksinasjon
  • Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
  • Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv
  • Husleie bofellesskap, bo og servicesenter
  • Mat Holt HDO, Hov bofellesskap og Heberheimen
  • Abonnementspris dagsenterdrift 
  • Middag til hjemmeboende
  • Trygghetsalarmer
 • GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE ADMINISTRASJON:
  • Innfordring og innfordringsomkostninger
 • GEBYRER KOMMUNALOMRÅDE SAMFUNN:
  • Vask av tøy til hjemmeboende
  • Miljøfyrtårnsertifisering for næringsdrivende – gebyr for sertifisering
  • Semesteravgift for elever scene U/kulturskolen
  • Leiepriser Kulturlokaler Kongsvinger Ungdomsskole
  • Kongsvinger bibliotek
  • Billett og leiepriser for Rådhusteateret
  • Gjemselund og Skansesletta – leiesatser
  • Utleie av gymsaler
  • Kongsbadet
  • Kart- og oppmålingsarbeider
  • Gebyrer etter matrikkelloven
  • Eiendomsinformasjon
  • Prisliste kopiering og andre tjenester ved teknisk forvaltningsenhet
  • Gebyr etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven 
  • Plansaker og konsekvensutredninger
  • Gebyr for landbruksforvaltning
  • Frikjøp av parkeringsplasser
  • Parkeringsavgifter
  • Eiendomsskatt
  • Brann og feietjenester
  • Renovasjonsgebyr 
  • Gebyr vann, avløp og septik

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30