Statens vegvesen trekker sin innsigelse til reguleringsplan for Lierfløyta 2

I mekling hos Fylkesmannen i Innlandet 14. mars ble det avklart at Statens vegvesen trekker sin innsigelse til reguleringsplanen for Lierfløyta 2. Det betyr at kommunestyret kan sluttbehandle reguleringsplanen og tillate bygging av 20 eneboliger nær Liermoen og golfbanen.

Forslag til reguleringsplan legger til rette for 20 nye eneboligtomter på Granli. Det nye boligfeltet ligger som en utvidelse av den eksisterende boligklyngen ved Lierfløyta, nær Liermoen flerbruksområde.

Arbeidet med reguleringsplanen for området startet opp i 2016. Ved offentlig ettersyn våren 2018 kom det to innsigelser, en fra Fylkesmannen som dreide seg om faren for forurensning og løsningen av et lokalt renseanlegg, og en fra Statens vegvesen som dreide seg om forholdet til planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Innsigelsen fra Fylkesmannen løste seg gjennom endringer i plandokumentene og en begrenset høring.

Innsigelsen fra Statens vegvesen var gjenstand for mekling hos Fylkesmannen 14. mars. Vegvesenet mente at det nye boligfeltet vil bli liggende som et «satellitt» og ikke være i tråd med statlige retningslinjer eller kommunens egen bystrategi.

Kommunen sto fast på at det fortsatt er et mål å styrke byen og å fortette innenfor øvrige tettsteder. Kommunen la videre vekt på at det er behov for et variert botilbud for å nå målene om befolkningsvekst, og at området ved Lierfløyta er et attraktivt område med fin beliggenhet inntil flerbruksområdet på Liermoen.

Statens vegvesen valgte under meklingen å trekke innsigelsen. Det innebærer at kommunestyret nå kan sluttbehandle reguleringsplanen og tillate bygging av 20 eneboliger nær Liermoen og golfbanen.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Anett Vestli Rubio

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30