Vegarbeid Øvre Langelandsveg og Storgata

Statens vegvesen, Kongsvinger kommune og Givas skal ruste opp Fv 381 Øvre Langelandsveg og Fv 210 Storgata.

Til uka (uke 27) starter vi med forberedende arbeider før anlegget starter for fullt etter sommerferien med vann- og avløpsarbeider i selve krysset Storgata x Øvre Langelandsveg, utbedring av setningsskader i Øvre Langelandsveg og nytt fortau på deler av strekningen.

Blant annet skal de gamle Lindetrærne ved Epidemibygget langs Øvre Langelandsveg tas ned for å gi plass til en nytt og bredere fortau. Disse trærne skal erstattes med ny Lindetrær som er tilpasset nytt fortau. I tillegg skal trealléen forlenges videre forbi Øvrebyen Park i grøntområdet i forkant av dagens treallè.

Det har blitt gjort en tilstandsvurdering av trærne samt vurdering om hvordan fortau skal kunne opparbeides uten å komme i konflikt med trærne. Utfra en samlet vurdering er det konkludert at trærne må tas ned og erstattes med nye trær. Dette er avklart med Hedmark fylkeskommune.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30