Nivå 3: Beskriver mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester

1. Første møte med aktuell instans

 • Stafettholder og foresatte presenterer utfordringene for henvist tjeneste. Avgjør hvem som skal være stafettholder i videre arbeid. 
 • Stafettholder sørger for at aktuelle instanser får tilgang til Stafettloggen. Stafettholder har ansvar for møteledelse og referat. Avklar hvem som kaller inn til nytt samarbeidsmøte med alle samarbeidsaktører fra nivå 2. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen», «invitasjon til samarbeidsmøte»

2. Planlegg tiltak

 • Aktuell instans legger frem plan for utredning/ undersøkelse/ tiltak i samarbeid med foresatte/ barn og andre aktuelle instanser. 
 • Avtal tid og inviter til nytt møte. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen» og «invitasjon til nettverksmøte»

3. Iverksett koordinerte tiltak

 • Avtalte utredninger/ undersøkelser og  tiltak iverksettes og gjennomføres på aktuelle arenaer. Bruk Stafettloggen til dokumentasjon av tiltakene. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettloggen»  

4. Evalueringsmøte - drøfting

 • Evaluer om barnets situasjon har endret seg som følge av de koordinerte tiltakene. Få med barnets opplevelse av endring. Barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg»

5. Evalueringsmøte - beslutning om videre koordinert innsats

 • Gjennomfør evalueringsmøte med de samarbeidende aktører. Det finnes to mulige utfall:
 1. Tiltakene har hatt ønsket effekt. Det er ikke lenger grunn til å bekymre seg. Avslutt loggen. 
 2. De koordinerte tiltakene har ikke gitt ønsket effekt, iverksett tiltak på nivå 1, nivå 2 eller nivå 3. 
 • Nyttige hjelpemidler: «Stafettlogg», «skala for uro: barn og ungdom» og «skala for uro: foresatte». 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 0402
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30