Tilskudd til ikke-kommunale anlegg, på privat grunn

Hvem kan søke

Lag og foreninger som er registrert i Enhetsregisteret og har hovedadresse og
hovedaktivitet i Kongsvinger kommune kan søke om tilskudd.

 

Krav til virksomhet

Anlegg/lokaler som det søkes om tilskudd til drift/leie skal ligge i Kongsvinger
kommune.
Det ytes ikke tilskudd til leie for enkelt tiltak (dag/uke/måned). Det forutsettes at
virksomheten er hel eller halvårsvirksomhet.

 

Tilskuddsramme

Tilskuddet beregnes ut fra antall registrerte aktive medlemmer under 19 år pr. 31.12 året
før søknaden fremmes, og som er godkjent ved behandling av Årsmelding, og den
rammen som Kongsvinger kommunestyre stiller til disposisjon i budsjettet.
Der det er interkommunalt anlegg vil Kongsvinger kommunes andel være i forhold
til eiere/brukere fra Kongsvinger kommune.

 

Søk elektronisk her:

 

Søknadsfrist

  • Søknadsfrist 15. september 2019.

 

Behandling av søknader

Behandling av søknadene delegeres til rådmannen.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30