Kommunale priser 2020

Kjenner du noen som har gjort seg fortjent til en kommunal pris? I Kongsvinger har vi flere priser for å belønne/sette pris på personer, lag, foreninger og institusjoner som har gjort seg fortjent til det. Du har nå muligheten til å komme med forslag på kandidater til følgende priser:

kommunale priser

Kulturprisen

Her kan du komme med forslag på personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats på kultursektoren innen kommunen.  Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger kommune, men som likevel har virket positivt og stimulerende på kulturlivet i kommunen. 

  • Prisene består av et diplom, et kunstverk, samt kr. 10.000,-.

Her finner du statutter for Kulturprisen. (PDF, 206KB)

Her finner du liste over tidligere prisvinnere. (PDF, 241KB)

Barna og ungdommens kulturpris

Her kan du komme med forslag på personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats innen barne- og ungdomskulturen i kommunen.  Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand.  Unntaksvis kan prisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Kongsvinger kommune, men som likevel har virket positivt og stimulerende på barne- og ungdomskulturen i kommunen. 

  • Prisene består av et diplom, et kunstverk, samt kr. 10.000,-.

Her finner du statutter for Barna og ungdommens kulturpris. (PDF, 266KB)

Her finner du tidligere prisvinnere. (PDF, 244KB)

Frivillighetsprisen

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

  • Prisene består av et diplom, et kunstverk, samt kr. 10.000,-

Her finner du statuttene for Frivillighetsprisen. (PDF, 266KB)

Her finner du tidligere vinnere av Frivillighetsprisen. (PDF, 82KB)

Forslag og innsendelsesfrist

Send inn ditt forslag med kandidatens navn og begrunnelse. Kun et forslag til mottaker pr mailsending. Fristen for innsendelse av forslag er  1. desember 2020 til e-post: postmottak@kongsvinger.kommune.no

__________________________________________________________

Æresborger

I tillegg til de kommunale prisene har Kongsvinger kommune mulighet til å tildele personer tittelen Æresborger. Tildelingen avgjøres av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet.

Her finner du stuttene for Æresborger i Kongsvinger (PDF, 208KB)

 

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30