Formannskapets innstilling til budsjett- og økonomiplan 2020-2023

Bildet viser penger

Budsjettforslag 2020 og Økonomiplan 2020-2023

Framsikt:

Framsikt er det nye elektroniske budsjettverktøyet til Kongsvinger kommune. Her kan du se hele budsjettforslaget og lese mer om økonomiplanen 2020-2023.

Innspill til budsjettet

Rådmannen inviterer alle til å komme med innspill til budsjettet.

  • Høringsrunde fra 27.11.2019 - 11.12.2019
    • Her kan du sende inn innspill og spørsmål
    • Kom med dine innspill til budsjettet. Spørsmålene som blir sendt inn denne runden vil besvares den 11.12.2019. Innspill og spørsmål med svar legges som vedlegg på budsjettsaken til kommunestyremøtet den 12.12.2019.

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med Rådmannens budsjettforslag ble det holdt et informasjonsmøte onsdag 6. november kl 09:00.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk er begrenset fra kl 10:00-14:00 pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30