HØRING: Formannskapets budsjett og økonomiplan 2021-2024

Budsjett 2020

Formannskapet legger fram budsjett, handlingsprogram og økonomiplan for 2021-2024 på høring

Formannskapets forslag til Budsjett 2021 – Handlingsprogram/Økonomiplan 2021-2024 for Kongsvinger kommune legges ut til offentlig høring i henhold til kommuneloven § 14,3. Samtidig fremlegges forslag til betalingsregulativ 2021.

Kommunestyret vil behandle saken i møte 17.desember 2020.

Ta kontakt med kommunens servicetorg på e-post servicetorget@kongsvinger.kommune.no eller telefon 62 87 40 00, hvis du ønsker tilsendt versjon på e-post eller papirversjon.

  • Eventuelle merknader eller innspill til formannskapets budsjettforslag og økonomiplan kan sendes pr. e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller per post til Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 Kongsvinger. Innspillene legges på saken som vedlegg fortløpende.

  • Høringsfrist er 16. desember 2020

Spørsmål

Har du spørsmå til budsjettet? Send inn dine spørsmål til:

  • akvo@kongsvinger.kommune.no

  • Frist for innsendelse av spørsmål: 10.12.2020. Spørsmål med svar vil bli lagt som vedlegg på budsjettsaken.

____________________________________________________________________________________

 

Her finner du Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan 2021-2024 som ble lagt fram 18. november

 

 

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med Rådmannens budsjettforslag ble det holdt et informasjonsmøte onsdag 18. november kl 10:00.

Budsjettforslag 2021 og Økonomiplan 2021-2024

Framsikt:

Framsikt er det elektroniske budsjettverktøyet til Kongsvinger kommune. Her kan du se hele budsjettforslaget og lese mer om økonomiplanen 2021-2024.

Har du spørsmål til budsjettet

Rådmannen inviterer alle til å komme med spørsmål til budsjettet.

  • Spørsmål kan stilles i perioden fra  18.11.2020 - 24.11.2020.
    • Her kan du sende inn spørsmål (akvo@kongsvinger.kommune.no)

      • Kom med dine spørsmål til budsjettet. Spørsmålene som blir sendt inn denne runden vil besvares til formannskapets behandling 30.11.2020 og vil følge saken videre. 

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30