Vil du være meddommer?

Hvordan bli meddommer?

Du vil bli kontaktet av Kongsvinger kommune etter behandling i Kommunestyret er foretatt.

Jeg har tidligere vært meddommer?

Hvis du allerede er meddommer vil du få et brev fra oss. Vi ønsker at du fyller ut det samme elektroniske skjemaet som over, hvis du ikke ønsker å fortsette som meddommer trenger du ikke foreta deg noe.

Hvem kan være meddommer?

Kongsvinger kommune søker innbyggere som ønsker å være meddommere. Vi ønsker et bredt sammensatt utvalg av meddommere som representerer alle deler av befolkningen.

Valg av meddommere

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettsaker sammen med fagdommere.

Kommunestyret skal velge meddommere til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Du kan ikke være meddommer i både tingretten og lagmannsretten, men det er ikke noe hinder for å også være meddommer i jordskifteretten.

Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på områder som berøres av skjønn. Det er særlig behov for kompetanse innen regnskap og bruk/drift av fast eiendom.

Hvem kan velges?

Meddommere velges for en periode på 4 år (1.1.2021 - 31.12.2014). Det stilles visse krav til hvem som kan velges som meddommer. 

  • Du må ha fylt 21 år og være under 70 år på tidspunktet perioden starter.
  • Ha stemmerett
  • Du snakker og forstår norsk
  • Være norsk/nordisk statsborger i Norge eller registrert i folkeregisteret som bosatt de siste tre årene.
  • Det stilles krav til vandel i henhold til Domstolloven §72.

Her kan du lese mer om det å være meddommer!

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30