Flomsituasjon

På grunn av store snømengder i fjellet er det meldt stor vårflom på mange steder i landet. Hva som skjer videre framover er helt avhengig av været og er foreløpig usikkert.

 Kongsvinger kommune følger nøye utviklingen. Forebyggende tiltak iverksettes kontinuerlig. Beredskap pågår og dialog med øvrige myndigheter og berørte er opprettet.

 Forebyggende flomtiltak er utført og ytterligere tiltak vil gjennomføres for å redusere skader ved en eventuell flom i år og kommende år.

  • Drikkevann kontrolleres og tiltak iverksettes ved behov
  • Det er etablert flomverk ved Granli vannverk for å sikre vannforsyning til et større antall abonnenter
  • Ved Gjemselund er heving av gang – og sykkelveg over en begrenset strekning under utførelse for å sikre pumper
  • Ved Dr. Juells park etableres en steinfylling for å sikre elveskråning og adkomst for utrykningskjøretøy
  • Jarenvegen brukes som omkjøringsveg ved behov. Vegen er hevet over en begrenset strekning
  • Sætersetervegen er hevet over en begrenset strekning
  • Undergangen inn til industriområde ved Stømner vil pumpes ved behov, for å opprettholde fremkommelighet
  • Inspeksjon, kontroll og vedlikehold langs kommunale veger er utført for å sikre fremføring av vann
  • Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune forbereder mulige tiltak langs fylkes- og riks- og europaveg

Nyttige sider for deg som ønsker å følge med på siste nytt vedrørende flomsituasjonen i Norge og Sør- Norge

Informasjonssider fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedrørende aktuell flomsituasjon:

Vannstand Glomma, daglige rapporter (Glommens og Laagens brukseierforening):

Snømengder (Se Norge):

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Rune Lund

Personvernerklæring

Besøk oss - STENGT pga Korona

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30