VIRKSOMHETER OG ARBEIDSPLASSER: Hvordan sikre de ansatte på arbeidsplassen?

Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. 

Det er publisert en veileder for bruk av hjemmekontor som virkemiddel for å redusere smitte av covid-19, og råd for tilrettelegging av arbeidsplasser.

Virksomheter hvor det er én-til-én-kontakt, som for eksempel frisør, hudpleie, massasje og føreropplæring, kan holde åpent hvis krav om smitteverntiltak følges.

Det er utarbeidet en smittevernveileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv. I veilederen gis det råd om hvordan virksomheter på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge spredning av covid-19. Målet er å beskytte kunder og ansatte og begrense smittespredning.

Virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre har én-til-én-kontakt, kan møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern blir fulgt.

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift av helsevirksomheter med én-til-én kontakt.

Veilederen gjelder også for tannhelsepersonell, men disse har i tillegg fått utarbeidet egne anbefalinger for tannhelsetjenesten.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30