SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER: Hvordan foregår besøk på sykehjem og omsorgsboliger?

HDO OG BOFELLESSKAP:

Informasjon om besøk på HDO og Bofellesskap:

Dette er endringene:

 1. Bruker kan ha besøk i egen leilighet, det er ingen tidsbegrensning på besøket.
 2. Det tillates å ta med beboerne utenfor HDO og bofellesskapets område (for eksempel biltur, besøk i heimen o.l.)

Fortsatt gjelder følgende retningslinjer

 • Det er ikke tillatt å komme på besøk hvis en har symptomer på luftveisinfeksjon. Etter luftveisinfeksjon, må en ha vært symptomfri i fem dager før en kan komme på besøk.
 • Redusert nærkontakt. Den besøkende må holde en (1) meters avstand til beboer
 • I utgangspunktet er det to personer som kan besøke beboeren på samme tid, men det er åpnet for at inntil fire fra samme husstand kan komme samtidig. Med husstand menes de som vanligvis bor sammen.
 • Alle besøkende må desinfisere hendene før de går inn på avdelingen og før de forlater HDO/bofellesskapet.
 • Alle besøkende må signere i besøksprotokoll, denne ligger i leiligheten til beboeren. Ved å signere, bekrefter den besøkende samtidig at vedkommende ikke har en kjent luftveisinfeksjon.
 • De besøkende skal gå direkte til og fra beboerens Leilighet. Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer
 • Besøk til leiligheter på bakkeplan skal benytte verandadør som inngang.

Restriksjoner hvis beboer er med på besøk utenfor institusjonen:

 • Overhold de generelle smittevernreglene
 • Unngå store sammenkomster/ steder hvor beboer er utsatt for mange mennesker
 • Hold avstand, så langt det er mulig. Hvis pasienten trenger hjelp; begrens antallet som har nærkontakt med pasienten.
 • Større sammenkomster hvor flere personer er samlet, må vurderes og godkjennes i hvert tilfelle.

HUSK:

 • God håndhygiene.
 • Ikke håndhils.
 • Unngå kyssing og klemming.
 • Hold minst 1 meters avstand

SYKEHJEM

Endringer i smittevern-rutiner vedrørende besøk ved kommunens sykehjem:

Fra tirsdag 8. september blir det noen lettelser i besøksrestriksjonene ved sykehjemmene i kommunen.

Dette er endringene

 1. Restriksjonen med at hver pasient kan ha maksium antall på besøk pr. uke oppheves. 
 2. Det tillates å ta med beboerne utenfor sykehjemmets område
     (for eksempel biltur, besøk hjemme o.l. )

Fortsatt gjelder følgende retningslinjer

 • Det er ikke tillatt å komme på besøk hvis en har symptomer på luftveisinfeksjon.
  Etter luftveisinfeksjon, må en ha vært symptomfri i fem dager før en kan komme på besøk.
 • Redusert nærkontakt. Den besøkende må holde en (1) meters avstand til beboer
 • Alle besøk skal være avtalt på forhånd. (Det holder ikke å ringe med det samme en kommer på besøk.)
 • Formiddagsbesøk avtales senest kvelden før.
 • Vi har ikke faste besøkstider, men vil helst ikke ha besøk før kl. 11
 • Besøkstida pr. besøk er ikke gitt – men vi ønsker at man begrenser besøket.
 •  
 • Ytterdøra vil fortsatt være stengt.
  I stedet for å ringe på døra, må besøkende ta kontakt på telefon direkte til den gruppa hvor beboer oppholder seg, så vil en av personalet komme å åpne døra.
 • Alle besøkende må desinfisere hendene før de går inn på avdelingen og før de forlater sykeheimen.
 • Alle besøkende må signere i besøksprotokoll. Ved å signere, bekrefter den besøkende samtidig at vedkommende ikke har en kjent luftveisinfeksjon. 
 • De besøkende skal gå direkte til og fra beboerens rom. Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer 
 • På grunn av smittefaren kan vi dessverre ikke spandere kaffe eller låne ut kopper.   

 

Restriksjoner hvis beboer er med på besøk utenfor institusjonen:

 • Overhold de generelle smittevernreglene
 • Unngå store sammenkomster/ steder hvor beboer er utsatt for mange mennesker
 • Hold avstand, så langt det er mulig. Hvis pasienten trenger hjelp;
  begrens antallet som har nærkontakt med pasienten.
 •  
 • Større sammenkomster hvor flere personer er samlet, må vurderes og godkjennes i hvert tilfelle.

 

HUSK:

 • God håndhygiene.
 • Ikke håndhils.
 • Unngå kyssing og klemming.
 • Hold minst 1 meters avstand

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30