IDRETT: Hva er retningslinjene for å utøve idrettsaktiviteter?

Utøvelse av idrettsaktivitet

Norges idrettsforbund (NIF) har henvendt seg til Helsedirektoratet med mål om å få på plass en overordnet og tydelig veileder som skal regulere både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.

Kongsvinger kommune vil derfor under forutsetning av at alle retningslinjene fra NIF og Helsedirektoratet etterleves, tillate organisert trening på utendørsbaner som et forsøk frem til over påske.

Hvis anbefalingene ikke følges vil utendørsbanene bli stengt umiddelbart. Alle innendørs idrettsanlegg vil fortsatt være stengt.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30