Saksbehandlertjenesten

Forvaltning- tildeling av tjenester

Tildelingsteam for helse og mestring, Kongsvinger kommune (Koordinerende enhet)

Besøksadresse: Rådhusplassen 3, 2212 Kongsvinger kommune
Postadresse: Kongsvinger kommune, Tildelingsenhet Helse og mestring, Postboks 900, 2226 Kongsvinger
Tlf: 628 74 000 (servicetorg)
Epost: forvaltning-helse@kongsvinger.kommune.no

Enhetsleder: June Jurgensen tlf.: 99035022, june.jurgensen@kongsvinger.kommune.no

Saksbehandler

Mail

Oppgaver/saker:

Marit Sollerud

Tlf:40034895

 

marit.sollerud@
kongsvinger.kommune.no

Psykisk helse (rus og psykiatri)

Bolig til brukere innen tjenesteområdet rus og psykiatri

Boliger til sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Dag Martin Tvengsberg

tlf: 47489161

Dag.Martin.Tvengsberg@
kongsvinger.kommune.no

Alfabetisk: A-H

Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)

Boliger med heldøgnsbemanning

Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke

Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)

Dagsenter

Rehabilitering i hjemmet

Trygghetsalarm

Maria Hahnsson

Tlf: 47702419

maria.birgitta.hahnsson@
kongsvinger.kommune.no

Tjenester til psykisk utviklingshemmede

Avlastningstjenester til barn

Omsorgsstønad

Brukerstyrt personlig assistanse

Personlig assistanse

Bolig til brukere innen tjenesteområdet psykisk utviklingshemmede

Tjenesten støttekontakt og Individuell plan, arbeid med koordinerende enhet fordeles i hovedsak mellom Marit og Maria etter hva hovedproblematikken til bruker er.

Ida Sørlie

Tlf: 47458978

 

ida.sorlie@
kongsvinger.kommune.no

Alfabetisk: I-P

Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)

Boliger med heldøgnsbemanning

Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke

Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)

Dagsenter

Rehabilitering i hjemmet

Trygghetsalarm

Atle Berger

Tlf: 40034964

atle.berger@
kongsvinger.kommune.no

Alfabetisk: Q-Å

Sykehjemsopphold (kort, lang, avlastning)

Boliger med heldøgnsbemanning

Tilrettelagte boliger til eldre og somatisk syke

Hjemmebaserte tjenester (hjemmesykepleie og praktisk bistand)

Dagsenter

Rehabilitering i hjemmet

Trygghetsalarm

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30