Hjemmesykepleien/hjemmebasert omsorg

Hjemmebasert Omsorg Sentrum

Enhetsleder hjemmebaserte tjenester:
Linda Mari Aarskog
Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
Tlf: 45 63 59 50
Linda.mari.aarskog@kongsvinger.kommune.no

Avdelingsleder blå, hvit, rød sone

Lena Jeanette Lillenes
Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
Tlf: 40 03 10 98
Lena.jeanette.lillenes@kongsvinger.kommune.no

Avdelingsleder Hov bofellesskap og nattjenesten

Jane Jakobsen
Østre Solørvei 210, 2211 Kongsvinger
Tlf: 41 60 32 63
Jane.jakobsen@kongsvinger.kommune.no

Avdelingsleder hjemmehjelp, dagsenter og PA

Lise Bjørklund
Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
Tlf: 48 89 10 67
Inger.lise.bjørklund@kongsvinger.kommune.no

Koordinator drift – pasientkontakt

Marianne Stormorken
Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
Tlf: 47 78 80 21
Marianne.stormorken@kongsvinger.kommune.no

Koordinator velferdsteknologi i sentrum

Geir Ove Berg
Otervegen 26, 2211 Kongsvinger
Tlf: 41 60 32 94
Geir.ove.berg@kongsvinger.kommune.no

Koordinator velferdsteknologi 

Anne Lise Brenna Ording
Tlf: 91 10 45 37
anne-lise.brenna@kongsvinger.kommune.no

 

Alle har arbeidstid fra 07.30 – 15.30

  • Trenger de å kontakte hjemmesykepleien utenom disse tidene kan de ringe 91799440

Brandval hjemmebaserte tjenester

Avdelingsleder Anne Marie Johansen
Tlf: 62 87 41 20:                   
anne.marie.johansen@kongsvinger.kommune.no
John Ruudsveg 5, 2216 Roverud

Tilgjengelig mandag til fredag kl. 8-15

Austmarka hjemmebaserte tjenester

Avdelingsleder Pia Wilhelmsson               
Pia.wilhelmsson@kongsvinger.kommune.no

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30