Multidoseapotek

Apotek 1

Avd. Hjemmetjeneste
Tlf: 67 90 00 10
Faks: 67 97 35 50 / 67 97 03 4
Email: kunde@apotek1.no
Åpningstider
Mandag – Fredag 08:00-17:00

Avd. Publikum ( LAR )
(Gjelder spørsmål om LAR- legemidler Metadon, Subutex og Suboxone)
Tlf: 67 90 90 10
Faks: 67 90 90 11
Email: Apotek1.skarersletta@apotek1.no
Åpningstider
Mandag- Fredag 09:00-18:00
Lørdag 10:00-16:00

Felles Postadresse
Apotek1 Skårersletta
c/o Apotek1 Gruppen AS
Postboks 243
1471 Lørenskog

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30