Heroisk innsats av testteamet i Kongsvinger kommune

testteam

Testteamet i Kongsvinger har hatt travle dager med å teste alle som har symptomer på Covid-19. Hver uke testes mellom 200-400 personer, fordelt på ca 20 testrunder. Testing foregår på Vekstsenteret på Rasta.

Innsatsen og fleksibiliteten til medarbeiderne i testteamet er det ingenting å si på! Det har de vist i løpet av denne perioden hvor de har tilpasset sin arbeidstid og sine oppgaver ut i fra situasjonen.

«Vi har som oppgave å finne nåla i høystakken, sier Mona Trøhaugen (til høyre i bildet) og fra 1. oktober blir vi et mer profesjonelt team på 7 personer som skal jobbe i teamet» forklarer Ida Torp Amundsen (til venstre).

Det er betryggende å oppleve at testteamet i dag har en kapasitet til å teste 900 (5% av innbyggerne) personer i uka og at de gjennomfører effektive massetestinger - slik som på Sæter PHS med 60 testpersoner.

Tusen takk for den innsatsen dere gjør for Kongsvinger kommune!

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30