Kongsvinger – en av tre pilotkommuner i prosjektet Walkmore

logo ealkmore

Hva er walkmore?

WALKMORE er et norsk forskningsprosjekt som fokuserer på hvordan små byer kan få folk til å gå mer i hverdagen. Gange er grunnleggende for et bærekraftig transportsystem, som et reisemiddel i seg selv og som en del av reiser med flere reisemidler. Å få flere til å gå mer er et viktig bidrag for å nå nasjonale og internasjonale klima- og miljømål, for å redusere bilavhengighet og lokal luftforurensing, forbedre folkehelsen, samt for å skape levende, attraktive og inkluderende byer.

Gjennom Kongsvinger 2050 har vi avdekket et uforløst potensiale knyttet til å øke gangandelen her i byen, og en deltakelse i dette prosjektet vil gi kommunen nyttig input for å ta tak i denne problemstillingen.

Små norske (10.-15.000 innbyggere) byer kjennetegnes ofte av korte avstander i og nært sentrum. Dette utgjør et stort potensiale for gange, men på de fleste steder er fortsatt bilen det vanligste reisemiddelvalget. Areal- og transportutvikling, fra byen i sin helhet til fortauets utforming, kan bidra til å sikre gode forhold og opplevelser for gående og med dette gjøre gange mer attraktivt. Store kunnskapsmangler hindrer imidlertid et målrettet fokus og faktiske resultater.

Den overordnede problemstillingen i WALKMORE er:

  • Hvordan kan små byer planlegges og utvikles for å få folk til å gå mer?

For å svare ut dette ser vi på hvordan byene planlegges og utvikles for gange, hvordan innbyggerne opplever sine bygde omgivelser, mulige verktøy for å kartlegge og evaluere gangvennlighet, samt hvordan lavbudsjettspiloter kan gjøre gange mer attraktivt. Samarbeid mellom aktører innenfor byplanlegging og -utvikling fra strategisk til operasjonelt nivå er også et viktig aspekt.

Målet er å produsere ny kunnskap om:

  • planleggingsprosesser og praksis for gange
  • verktøy og metoder for kartlegging og evaluering av gange og gangvennlighet
  • hvordan folk oppfatter gangvennlighet i sine bygde omgivelser, særlig i små byer. Dette vil styrke små byers evne til å planlegge og utvikle sine areal- og transportsystemer på en måte som får folk til å gå mer.

WALKMORE er et samarbeidsprosjekt mellom Narvik kommune og Nordland fylkeskommune, Steinkjer kommune og Trøndelag fylkeskommune, Kongsvinger kommune og Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet (NMBU) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Prosjektet går fra 01.06-2020 – 31.05.2024. Oppdatert informasjon om hva som skjer i prosjektet vil bli tilgjengelig via denne siden.

walkmore

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30