Forprosjekt Brugata/Tommelstadgate

Forprosjekt Brugata - Tommelstadgate

Et nytt og spennende prosjekt hadde oppstart 26. oktober hvor Kongssenteret, Bedehuset, Innlandet fylkeskommune, 1. klasse - Arkitektur/design og Kongsvinger kommune skal se på hvordan byrommet ved Brugata og Tommelstadgate kan utvikles.

Bakgrunn
Kommunen arbeider nå med å oppgradere gateplanet i Storgata og Brugata. Som en del av dette arbeidet ser vi på hvordan også byrom i dette området kan oppgraderes.

Mål fra kommunens og grunneiers side

  • Få gode og kreative innspill til hvordan byrommene Bedehusparken og inngangen til Kongssenteret fra Brugata skal bidra til at Kongsvinger har et levende og attraktivt sentrum.
  • Prosjektet bygger oppunder nasjonale og lokale mål om gode steder å vokse opp
  • Flere gående/syklende i byen.
  • Legge til rette for at potensielle brukere av plassen/området får medvirke i hvordan plassen utformes.
  • Skape lokalt eierskap. 


Mål for skoleklasse
Design og arkitektur handler om å forstå hvordan visuell og materiell kultur preger omgivelsene våre og måter vi lever og samhandler på. Gjennom utforskende, kreative og systematiske arbeidsmåter skal faget bidra til at elevene får arbeide praktisk med problemløsing, entreprenørskap, kritisk tenking og vurdering. Faget skal forberede elevene på et samfunn og arbeidsliv som stiller krav om innovative og bærekraftige løsninger innenfor design og arkitektur.

Mål for design og arkitektur vg1 som skal brukes i prosjektet:

  • Bruke ulike metoder innenfor kreativ idéutvikling, individuelt og i grupper, for å gjennomføre og dokumentere en designprosess.
  • Tegne og visualisere rom og form ved hjelp av analoge og digitale verktøy.
  • Vurdere og utforske kvaliteter ved form, farge, materiale og teknikk, og bruke erfaringene i sitt eget praktiske arbeid.
  • Prøve ut konstruksjoner, form og funksjon gjennom å bygge modeller og prototyper fysisk og digitalt.

Andre relevante erfaringer fra prosjektet kan være kontakt med næringsliv, kommune og entreprenørskap.

Prosess
26. oktober – 15. januar. Prosessen deles inn i deloppgaver og avsluttes med en presentasjon ved terminens slutt. Elevene har opptil 6 skoletimer i uka til rådighet. 

Vi gleder oss veldig over dette samarbeidet og ser frem til presentasjonen når prosjektet er ferdigstilt!

Forprosjekt byrom. Bilde av ungdom og senterleder KOngssenteret

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30