Akutt kommunal døgnplass i Kongsvingerregionen

Endret organisering av KAD - akutt kommunal døgnplass i Kongsvingerregionen

Den regionale avdelingen som har vært lokalisert i 7. etasje på Ahus Kongsvinger er avviklet. Denne avdelingen har vært et kommunalt tjenestetilbud, men det er mange som har oppfattet dette som spesialisthelsetjeneste grunnet sin lokalisering.

  • Tjenestetilbudet ble fra oktober organisert på en ny måte.

Kongsvinger, Grue og Nord-Odal har felles tjeneste på Roverudhjemmet. Eidskog har sitt tilbud på Eidskog helsetun og Sør-Odal er lokalisert på SOAS (Sør-Odal alders og sykehjem). Alle kommuner som sogner til Akershus universitetssykehus har like kriterier for sin KAD tjeneste – og dette forenkler samhandlingen mellom de ulike aktørene.

Kommunene har en lovpålagt plikt til å ha tilbud om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp. Tilbudet skal være et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter over 18 år, der det er tilstrekkelig med observasjon og behandling på et allmennmedisinsk nivå med varighet inntil 72 timer.

Tilbudet er for pasienter med både somatiske (fysiske), psykiske og rusrelaterte sykdommer. Pasientene skal ha diagnoser og problemstillinger som er utredet eller avklart før innleggelse på KAD. Det skal i tillegg være vurdert at det ikke er behov for sykehusinnleggelse.

Innleggende lege lager en behandlingsplan som personalet på KAD følger opp. Dersom innleggende lege er usikker på om det er KAD eller sykehusinnleggelse som er aktuelt, kan pasienten bringes gjennom en diagnostisk sløyfe i akuttmottaket på sykehuset. Da kan det gjøres nødvendige undersøkelser og avklaringer før rett nivå besluttes. Kommunene og sykehuset har et godt og tett samarbeide om dette – med felles mål om å yte gode og trygge tjenester for pasienten.

Avdelingene er bemannet med kvalifisert personell og har tilstedeværende lege på dagtid virkedager. Dette medfører at ikke alle pasienter vil møte legen under sitt opphold. Avdelingene har tilgang på lege hele døgnet dersom det oppstår behov for det. Innleggende lege har besluttet en behandlingsplan som følges. Om det oppstår forverring eller manglende bedring, vil lege kontaktes for vurdering.
KAD plassene er kommet godt i gang og har hatt godt belegg siden oppstarten.

Med vennlig hilsen
Cathrine Pedersen
Kommunalsjef helse og mestring
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no
Kongsvinger kommune

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30