Seniortelefonen – et nytt lavterskeltilbud fra 23.11

eldre mann som ser på telefonen sin

Koronapandemien har vært og er utfordrende for mange av våre innbyggere, og særlig mange eldre opplever det som vanskelig i en tid der kontakt med naboer, venner og familie er svært begrenset. 

Det finnes seniorer som opplever ensomhet, men det er også en del som har behov for noe praktisk bistand, eller som selv kunne tenke seg å være en frivilligressurs for andre.

Hva er seniortelefonen?

Kongsvinger kommune oppretter fra 23. november Seniortelefonen; et lavterskeltilbud til innbyggere i Kongsvinger. Her kan de som ønsker ringe inn og snakke med kvalifisert personell. Om du som innringer har behov for hjelp som kan møtes av frivillige, kan dette videreformidles til Frivilligsentralen. Mulige tilbud fra frivilligheten kan være hjelp til praktiske ting som handling og annet, måltidsvenn, besøksvenn/turvenn eller telefonvenn. Om du som innringer selv kan tenke deg å bidra som en frivilligressurs for andre, kan det videreformidles kontakt med Frivillighetssentralen for mer informasjon og registrering. Telefonpersonellet kan også gi veiledning om hvor den enkelte innringer kan henvende seg om det er behov for kommunale tjenester eller andre ting.

Hvor ringer jeg?

Seniortelefonen vil være betjent mandager og torsdager mellom kl. 11.00 og kl. 14.00,
og du kan treffe oss på tlf.: 404 01 935.

Du kan også treffe oss på epost: senior@kongsvinger.kommune.no
Husk at personsensitiv informasjon ikke må deles via e-post.

 

Andre døgnåpne hjelpetelefoner:

Mental helses hjelpetelefon: 116 123
Kirkens SOS: 22 40 00 40

 

Chat og nettjenester:

sidetmedord.no
soschat.no
hverdagspraten.no

 

Legevakt og akutt hjelp:

Legevakt: 116 117
Akutt hjelp: 113

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30