Tidligere pressemeldinger

Smittetrykket er fortsatt høyt i Kongsvinger kommune, det er i dag besluttet at flere tiltak forlenges - 03.12.20


Kongsvinger kommune fikk i går kveld fire flere smittede med Covid-19 (totalt 7), og tre nye smittede hittil i dag. Flertallet av de smittede sitter allerede i karantene. De nye smittetilfellene involverer Sentrum videregående skole og Norges Toppidrettsgymnas (NTG) videregående skole. I tillegg er en medarbeider ved Langeland skole smittet. Medarbeideren er ikke bosatt i Kongsvinger kommune. Alle nærkontakter er kontaktet og det settes inn nødvendige tiltak på skolene.

Det er viktig at man tester seg på nytt ved utvikling av symptomer i karantenetiden, selv om du allerede har tatt en test tidlig i karantenetiden.

Mange av de smittede opplever kun svake forkjølelsessymptomer. Vi oppfordrer deg til å ta en test hvis du har slike symptomer. 

Kongsvinger kommune ser alvorlig på smittesituasjonen, det er per i dag ingen tydelig nedgang i antall smittede og dette er bekymringsfullt.

Følgende lokale tiltak innføres/videreføres:

STATUS OG TILTAK

Breddeidrett og fritidsaktiviteter

 • I samråd med Idrettsrådet forlenges stopp i all breddeidrett til og med mandag 14.12.20. 
 • Rådhusteatret holder stengt til og med torsdag 10.12.20 

Kommunen oppfordrer innbyggere til å begrense andre fritidsaktiviteter i samme tidsperiode. Det er likevel ingen ting i veien for å ta seg en tur ut i frisk luft. 

 

HELSE OG INSTITUSJONER

 • En medarbeider ved Holt HDO er smittet, alle nærkontakter er satt i karantene og følges opp etter gjeldende retningslinjer.
 • Kommunen minner om at beboere skal ha maks 5 nærkontakter i løpet av en uke, og anmoder om at pårørende bidrar til å opprettholde dette. Vi minner også om at besøkende må holde god avstand til den de besøker.

 

SKOLE

 • Videregående skoler kommer med egne presiseringer rundt drift og tiltak.
 • Nødvendige tiltak settes inn på Langeland skole.

Det er gjort en vurdering av nivå på trafikklysmodellen for barnehager og grunnskoler i Kongsvinger i ettermiddag. Det er besluttet at alle barnehager og grunnskoler fortsetter på gult nivå, og det settes inn tiltak i berørte avdelinger, klasser og skoler ved behov.

TOTALOVERSIKT 

Totalt 74 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020. Testing og smittesporing utføres fortløpende.

Oversikt smittede pr. dag: 

 • Søndag 22.11.2020: 3
 • Tirsdag 24.11.2020: 12
 • Onsdag 25.11.2020: 5
 • Torsdag 26.11.2020: 4
 • Fredag: 27.11.2020: 15 
 • Lørdag 28.11.2020: 3
 • Søndag 29.11.2020: 5 
 • Mandag 30.11.2020: 9
 • Tirsdag 1.12.2020: 8
 • Onsdag 2.12.2020: 7
 • Torsdag 3.12.2020: 3 (hittil i dag)

Oversikt over lokale tiltak

Kongsvinger kommune vil presisere at de lokale tiltakene gjelder i tillegg til de nasjonale tiltakene. Kommunen har gjort en gjennomgang av tiltakene med FHI som støtter kommunens tiltak.

SKOLE

 • Kongsvinger ungdomsskole 

Hele Kongsvinger ungdomsskole er i karantene og det avholdes hjemmeskole. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020. 

Elevene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer (se oppdaterte regler https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/ ).

Negativ test opphører ikke karantenetiden.
 

 • Vennersberg skole

Alle elever testes i dag torsdag 03.12. Det gjennomføres hjemmeundervisning inntil videre.

Hele 3. trinn og noen enkeltelever på skolen er i karantene. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020. 

Elever i karantene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer. Negativ test opphører ikke karantenetiden.
 

 • Marikollen skole
  Marikollen skole gjenåpnes gradvis denne uka.

  Alle elever er forventelig tilbake på skolen mandag 07.12.2020.

HELSE OG INSTITUSJONER

 • Tiltak ved Holt HDO
  En medarbeider ved Holt HDO er smittet, alle nærkontakter er satt i karantene og følges opp etter gjeldende retningslinjer.
   
 • Tiltak ved Roverudhjemmet
  Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Roverudhjemmet inntil videre. En medarbeider som allerede var satt i karantene har testet positivt. Ved kommunal akutt døgnplass (KAD) er 1 plass gjenåpnet. 
   
 • Andre tiltak ved helse og institusjoner
  Som en konsekvens av smitteutbruddet har Kongsvinger kommune sett seg nødt til å stanse praksisordning/praksiselever innenfor helsefag fram til nyttår. Sykepleierstudenter bidrar fremdeles.
   
 • Kommunen minner om at beboere skal ha maks 5 nærkontakter i løpet av en uke, og anmoder om at pårørende bidrar til å opprettholde dette. Vi minner også om at besøkende må holde god avstand til den de besøker.
   
 • FHI anbefaler at sykehjem skal teste alle ansatte ukentlig i områder med mye smitte. Kongsvinger kommune følger denne anbefalingen og tester i tillegg alle ansatte ved HDO (heldøgns omsorgsboliger) og hjemmesykepleien ukentlig.

Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i den kommunale helsetjenesten.
 

BREDDEIDRETT OG FRITIDSAKTIVITETER

 • Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at tiltak forlenges. Alle treninger, samt alle kamper og konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne stopper frem til og med mandag 14.12.2020. Lokal forskrift utarbeides.

  Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på virkedag.
   
 • Kommunen oppfordrer innbyggere til å begrense andre fritidsaktiviteter i samme tidsperiode.  Det er likevel ingen ting i veien for at du kan ta deg en tur ut i frisk luft.
   

BRUK AV MUNNBIND
Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette inkluderer også skoleskyss.

Det anbefales videre bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det er viktig at man ikke senker terskelen for de grunnleggende smittevernrådene ved bruk av munnbind:

 • Hold avstand
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hold dere mest mulig hjemme. 
 • Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Fortsatt høyt smittetrykk, men gode resultater etter testing av skoler - 02.12.2020

Kongsvinger kommune har foreløpig 11 nye positive prøvesvar på Covid-19 siden i går (inkludert i går), de smittede følges opp etter nasjonale retningslinjer og smittesporing er iverksatt. De fleste smittede sitter allerede i karantene.

Den siste uken har mange skoleelever og lærere blitt testet.

Vi ser gode resultatet etter testing av skoler, vi har enn så lenge kun mottatt negative tester (ikke smitte) av de 650 testene som er tatt på Kongsvinger ungdomsskole, men noen få testes på nytt i dag etter ugyldig test.

Kommunen ser at de målrettede smitteverntiltakene i skole og barnehage fungerer godt. Smittesporing viser at smitten først og fremst oppstår i husstander og i sosiale sammenhenger etter skoletid.

Status og nye tiltak:

Skole:

Kongsvinger ungdomsskole (KUSK)

 • Alle er testet og foreløpig ingen positive tester.
  Noen tester fikk ugyldig svar, de testes på nytt i dag.

Marikollen skole:

 • Gradvis gjenåpning av skolen har startet. Alle elever er forventelig tilbake på skolen mandag 07.12.2020

Vennersberg skole:

 • Alle elever og lærere testes torsdag 3.12.
  (Alle elever i 3. trinn og noen enkeltelever er allerede testet. Hele 3. trinn og noen enkeltelever på skolen er i karantene. Vi ber alle barn om å holde seg mest mulig hjemme).

Øvrebyen videregående skole

 • Førstetrinn ved Øvrebyen videregående skole er i karantene og testing er gjennomført.
 • Tilbakeføring av elever til skolen starter i morgen for 2. og 3. trinn

Sentrum videregående skole

 • Gradvis tilbakeføring i dag.
 • Rødt trafikklys i trafikklysmodellen er innført ut uka.

 

Helse og institusjoner

 • Eidskog kommune bistår Kongsvinger kommune med testing av Vennersberg skole i morgen.
 • Besøksstans ved Langelandhjemmet er opphevet. Vi henviser til kommunens nettside for gjeldende regler https://www.kongsvinger.kommune.no/category20826.html
 • En KAD-plass ved Roverudhjemmet er gjenåpnet.


Totalt 67 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020. Testing og smittesporing utføres fortløpende.

Oversikt over smittede i Kongsvinger:

Oversikt smittede:

 • Søndag 22.11.2020: 3
 • Tirsdag 24.11.2020: 12
 • Onsdag 25.11.2020: 5
 • Torsdag 26.11.2020: 4
 • Fredag: 27.11.2020: 15
 • Lørdag 28.11.2020: 3
 • Søndag 29.11.2020: 5
 • Mandag 30.11.2020: 9
 • Tirsdag 1.12.2020: 8
 • Onsdag 2.12.2020: 3 (hittil i dag)
   

 

Se nasjonale tiltak her

 


Foreløpig ingen nye smittede i dag - 01.12.2020

Kongsvinger kommune har foreløpig ingen nye smittede i dag. Det ble i går testet så mange som 650 personer, og klokken 10.00 i dag hadde vi fått svar på ca. halvparten av disse. Vi venter fortsatt på prøvesvar, og i dag testes første trinn ved Øvrebyen videregående skole samtidig som det er stor pågang på koronatelefonen.

Kongsvinger kommune ønsker å rose våre innbyggere vi ser at veldig mange tar smittevernreglene alvorlig og følger de nasjonale og lokale tiltakene. Vår felles innsats er avgjørende for at vi får kontroll på situasjonen, og at vi kan åpne opp samfunnet og redusere tiltakene senere i desember. 

Vårt mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne, for å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Totalt 56 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020. Anslagsvis 1 200 personer er i karantene. Testing og smittesporing utføres fortløpende. Det er i løpet av den siste uken gjennomført testing av over 1500 personer i Kongsvinger kommune. 

Følgende nye tiltak innføres:

Skole:

 • Vennersberg skole:
  Alle elever testes torsdag 03.12. Informasjon om tidspunkt kommer direkte fra skolen. Det gjennomføres hjemmeundervisning inntil videre.
   
 • Videregående skoler kommer med egne presiseringer rundt drift i løpet av dagen.

Helse og institusjoner:

 • FHI anbefaler at sykehjem skal teste alle ansatte ukentlig i områder med mye smitte. Kongsvinger kommune følger denne anbefalingen og tester i tillegg alle ansatte ved HDO (heldøgns omsorgsboliger) og hjemmesykepleien ukentlig.

 

Se lokale tiltak her

Se nasjonale tiltak her


 

 

Innfører hjemmeundervisning på flere skoler og klassetrinn - 30.11.2020

Kongsvinger kommune har fått ni nye smittede med Covid-19 siden søndag. 

Oversikt smittede: 

 • Søndag 22.11.2020: 3
 • Tirsdag 24.11.2020: 12
 • Onsdag 25.11.2020: 5
 • Torsdag 26.11.2020: 4
 • Fredag: 27.11.2020: 15 
 • Lørdag 28.11.2020: 3
 • Søndag 29.11.2020: 5 
 • Mandag 30.11.2020 (hittil i dag): 9

 

Totalt 56 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020. Anslagsvis 1 200 personer er i karantene. Testing og smittesporing utføres fortløpende. Det er i løpet av den siste uken gjennomført testing av om lag 1 350 personer i Kongsvinger kommune. 

Alle de nye tilfellene sitter allerede i karantene. Det gjøres oppmerksom på at flere av de nye tilfellene testet negativt (ikke smitte) på første test, men har testet positivt (smitte) i andre testrunde i karantenetiden . 

 

Retningslinjer for karantene

Kongsvinger kommune minner om nasjonale myndigheters retningslinjer for smittekarantene:

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted.
 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden.
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Krisestaben har mandag vurdert at det er behov for å sette inn tiltak i flere av kommunens skoler. Kongsvinger kommune vurderer nå også fortløpende behovet for rødt trafikklys i trafikklysmodellen for skole og barnehage.

 

Følgende nye tiltak innføres:

Skole:

 • Vennersberg skole:
  Alle elever mottar hjemmeundervisning inntil videre. 
  Hele 3. trinn og noen enkeltelever ved skolen er i karantene. De andre elevene oppfordres til å holde seg hjemme.

 • Sentrum videregående skole 
  Det avholdes hjemmeundervisning tirsdag 01.12.2020.
   
 • Øvrebyen videregående skole

Det avholdes hjemmeundervisning tirsdag 01.12.2020.

Det legges ned mye arbeid i å bryte de pågående smittekjedene og hver enkelt kan bidra med å fortsette å følge opp smittevernreglene! Kongsvinger kommune anmoder nå befolkningen om å holde seg mest mulig hjemme.

Kongsvinger kommune vil presisere at de lokale tiltakene gjelder i tillegg til de nasjonale tiltakene. Kommunen har gjort en gjennomgang av tiltakene med FHI som støtter kommunens tiltak.

Oversikt over lokale tiltak

Kongsvinger kommune vil presisere at de lokale tiltakene gjelder i tillegg til de nasjonale tiltakene. Kommunen har gjort en gjennomgang av tiltakene med FHI som støtter kommunens tiltak.

 

Skole

 • Kongsvinger ungdomsskole 

Hele Kongsvinger ungdomsskole er i karantene og det avholdes hjemmeskole. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020. 

Elevene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer (se oppdaterte regler https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/ ). Alle elever testes. Negativ test opphører ikke karantenetiden.

 • Vennersberg skole

  Det avholdes hjemmeskole for hele skolen inntil videre. Hele 3. trinn og noen enkeltelever pp skolen er i karantene. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020. De andre elevene oppfordres til å holde seg hjemme.

  Elever i karantene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer. Alle elever i 3. trinn og noen enkeltelever er testet. Negativ test opphører ikke karantenetiden.
   
 • Marikollen skole
  Hele Marikollen skole er i karantene og det avholdes hjemmeskole. Alle elevene er testet og det har ikke har kommet flere positive tilfeller (ikke smitte). Vi minner om at negativ test ikke opphører karantenetiden.
   
 • Sentrum videregående skole 
  Det avholdes hjemmeundervisning tirsdag 01.12.2020.
   
 • Øvrebyen videregående skole
  Det avholdes hjemmeundervisning tirsdag 01.12.2020.

HELSE OG INSTITUSJONER

 • Tiltak ved Holt HDO
  Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Holt HDO frem til 04.12.2020. Alle aktuelle pårørende er informert. Alle prøver som er tatt av beboere og medarbeidere er negative (ikke smitte).

  Det anbefales sterkt at beboere oppholder seg mest mulig hjemme.
   
 • Tiltak ved Roverudhjemmet
  Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Roverudhjemmet inntil videre. En medarbeider som allerede var satt i karantene har testet positivt. Kommunal akutt døgnplass (KAD) forventes å gjenåpne tirsdag.
   
 • Tiltak ved Langelandhjemmet
  Som et føre-var-prinsipp er det innfært besøkstopp ved to avdelinger ved Langelandhjemmet inntil videre.

 

 • Andre tiltak ved helse og institusjoner
  Som en konsekvens av smitteutbruddet har Kongsvinger kommune sett seg nødt til å stanse praksisordning/praksiselever innenfor helsefag fram til nyttår. Sykepleierstudenter bidrar fremdeles.

Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i den kommunale helsetjenesten.

BREDDEIDRETT
Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at alle treninger, samt alle kamper og konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne stopper fram til 06.12.2020. Lokal forskrift innføres med virkning fra i dag.

Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart påfølgende virkedag.

FRITIDSAKTIVITER

Det oppfordres sterkt å utsette all annen fritidsaktivitet frem til og med 06.12.2020.

BRUK AV MUNNBIND
Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette inkluderer også skoleskyss.

Det anbefales videre bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det er viktig at man ikke senker terskelen for de grunnleggende smittevernrådene ved bruk av munnbind:

 • Hold avstand
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hold dere mest mulig hjemme. 
 • Ha minst mulig sosial kontakt med andre.
   


Opplever økende grad av kontroll - 29.11.2020

Det er fremdeles høy smitte av Covid-19 i Kongsvinger kommune, men kommunen opplever økende grad av kontroll på smitten. Av de åtte nye tilfellene som har kommet siden lørdag sitter syv allerede i karantene og den siste har kjent smittevei. Krisestaben har søndag kveld vurdert om det skal settes inn ytterligere lokale tiltak for å begrense smitten, men opplever at tiltakene som nå er satt inn treffer godt. Det gjøres fortløpende vurderinger av om det er behov for å sette inn nye lokale tiltak. 

Oversikt smittede: 

 • Søndag 22.11.2020: 3
 • Tirsdag 24.11.2020: 12
 • Onsdag 25.11.2020: 5
 • Torsdag 26.11.2020: 4
 • Fredag: 27.11.2020: 15 
 • Lørdag 28.11.2020: 3
 • Søndag 29.11.2020: 5 

Totalt 47 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020. Anslagsvis 1 000 personer er i karantene. Testing og smittesporing utføres fortløpende.

Det er i løpet av den siste uken gjennomført testing av om lag 750 personer i Kongsvinger kommune. I morgen skal ytterligere 600 elever og ansatte ved Kongsvinger ungdomsskole testes.

 

HAR DU SYMPTOMER MÅ DU TESTE DEG!
Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager.

Vi minner om telefonnummer og åpningstider hos koronatelefonen: 

 • Mandag – fredag:                 09.00-15.00
 • Lørdag og søndag:               10.00-12.00 

 

Telefon: 40405410

 

KORONAINFORMASJON PÅ ULIKE SPRÅK

Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsside hvor du kan finne informasjon om Covid-19 på flere språk:  

https://www.helsedirektoratet.no/english/corona/information-in-other-languages-covid-19

 

MØTER I KRISESTAB

Neste møte i krisestab er tirsdag 1. desember. Oppdatert pressemelding vil sendes ut innen kl. 15 denne dagen. Krisestaben følger situasjonen tett og vil innkalle til ytterligere møter ved behov.

 

SPØRSMÅL

Kommunen kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendig oppklarende spørsmål kan rettes til:

 

Kontaktperson helse og breddeidrett:
Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen.
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no

 

Kontaktperson oppvekst:
Kommunalsjef oppvekst og læring, Jon Egil Pettersen.
Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.noNye lokale tiltak som følge av fortsatt høy smitte av Covid-19 i Kongsvinger kommune - 28.11.2020

Det er fremdeles høy smitte i Kongsvinger kommune og krisestaben har vurdert at det er behov for å sette inn ytterligere lokale tiltak. Det legges ned mye arbeid i å bryte de pågående smittekjedene og hver enkelt kan bidra med å fortsette å følge opp smittevernreglene. 

Oversikt smittede: 

 • Torsdag 26.11.2020: 4
 • Fredag: 27.11.2020: 15

Totalt 39 smittede med Covid-19 siden søndag 22.11.2020. Anslagsvis 1 000 personer er i karantene. Testing og smittesporing utføres fortløpende.

Følgende nye tiltak innføres:

Skole:

 • Kongsvinger ungdomsskole
  Hele skolen settes i karantene og det avholdes hjemmeskole. 
 • Vennersberg skole
  Hele 3. trinn og noen enkeltelever på skolen settes i karantene. Det avholdes hjemmeskole for 3. og 4. trinn. 

Breddeidrett og fritidsaktiviteter:
Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at alle treninger, samt alle kamper og konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne stopper fram til og med 06.12.2020. Se lokal forskrift her. (PDF, 152KB)

Det oppfordres også sterkt å utsette all annen fritidsaktivitet samme periode.

Munnbind
Det anbefales bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand i samme periode.

Kommunen opplever godt samarbeid og bistand fra FHI slik at det sikres god informasjon til alle involverte på flere språk. 

Kommunen har oppdatert status for de tidligere innførte tiltakene i teksten under.

 

Oversikt over gjeldene tiltak i Kongsvinger kommune:

Kongsvinger kommune vil presisere at de lokale tiltakene gjelder i tillegg til de nasjonale tiltakene. Kommunen har gjort en gjennomgang av tiltakene med FHI som støtter kommunens tiltak.

Skole

 • Kongsvinger ungdomsskole 
  Hele KUSK settes i karantene og det avholdes hjemmeskole. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020. 

  Elevene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer (se oppdaterte regler https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/ ). Alle elever vil bli testet. Testingen gjennomføres på skolen. Foresatte vil bli kontaktet angående tid for test innen 30.11.2020. Negativ test opphører ikke karantenetiden.

 

 • Vennersberg skole
  Hele 3. trinn og noen enkeltelever på Vennersberg skole settes i karantene. Karantenetiden varer frem til og med 04.12.2020. Det avholdes hjemmeskole for 3. og 4. trinn. 

  Elever i karantene må følge nasjonale myndigheters retningslinjer. Alle elever i 3. trinn og noen enkeltelever vil bli testet. Testingen gjennomføres på skolen. Foresatte vil bli kontaktet angående tid for test gjennom skolens meldingssystem innen 29.11.2020. Negativ test opphører ikke karantenetiden.
   
 • Marikollen skole
  Hele Marikollen skole er i karantene og det avholdes hjemmeskole. Alle elevene er testet og det er veldig gledelig å kunne formidle at det ikke har kommet flere positive tilfeller (ikke smitte). Vi minner om at negativ test ikke opphører karantenetiden. 
   
 • Sentrum videregående skole
  Flere klasser er i karantene. Alle nærkontakter er testet.

 

HELSE OG INSTITUSJONER

 • Tiltak ved Holt HDO
  Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Holt HDO frem til 04.12.2020.  Alle aktuelle pårørende er informert. Alle prøver som er tatt av beboere og medarbeidere er negative (ikke smitte).

  Det anbefales sterkt at beboere oppholder seg mest mulig hjemme.
   
 • Tiltak ved Roverudhjemmet
  Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved Roverudhjemmet inntil videre. En medarbeider som allerede var satt i karantene har testet positivt. Kommunal akutt døgnplass (KAD) forventes å gjenåpne tirsdag.
   
 • Tiltak ved Langelandhjemmet
  Som et føre-var-prinsipp er det innført besøkstopp ved to avdelinger ved Langelandhjemmet inntil videre.
   
 • Andre tiltak ved helse og institusjoner
  Som en konsekvens av smitteutbruddet har Kongsvinger kommune sett seg nødt til å stanse praksisordning/praksiselever innenfor helsefag fram til nyttår. Sykepleierstudenter bidrar fremdeles.

 

Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i helsetjenesten.

 

BREDDEIDRETT
Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at alle treninger, samt alle kamper og konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne stopper fram til 06.12.2020. Lokal forskrift innføres med virkning fra i dag.
Se lokal forskrift her. (PDF, 152KB)

Henvendelser vedr. breddeidrett kan rettes til korona@kongsvinger.kommune.no og vil bli besvart på virkedag.

FRITIDSAKTIVITER
Det oppfordres sterkt å utsette all annen fritidsaktivitet frem til og med 06.12.2020.
 

BRUK AV MUNNBIND
Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette inkluderer også skoleskyss.

Det anbefales videre bruk av munnbind på steder der det ikke er mulig å holde en meters avstand. Det er viktig at man ikke senker terskelen for de grunnleggende smittevernrådene ved bruk av munnbind:

 • Hold avstand
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hold dere mest mulig hjemme. 
 • Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

 

Har du symptomer må du teste deg!


Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager.

Vi minner om telefonnummer og åpningstider hos koronatelefonen: Telefon: 40405410

 • Mandag – fredag:                 09.00-15.00
 • Lørdag og søndag:               10.00-12.00 

 

Koronainformasjon på ulike språk

Helsedirektoratet har utarbeidet en informasjonsside hvor du kan finne informasjon om Covid-19 på flere språk:  

https://www.helsedirektoratet.no/english/corona/information-in-other-languages-covid-19

 

MØTER I KRISESTAB
Krisestaben vil ha tett dialog gjennom helgen. Det vil sendes ut ny pressemelding ved behov.  

 

SPØRSMÅL
Kommunen kommer tilbake med ny informasjon når dette foreligger. Nødvendig oppklarende spørsmål kan rettes til:

Kontaktperson helse og breddeidrett:
Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen.
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no

Kontaktperson oppvekst:
Kommunalsjef oppvekst og læring, Jon Egil Pettersen.
Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.no
 


Status Covid-19 Kongsvinger kommune 27.11.20

Kongsvinger kommune har fått 11 nye smittede med Covid-19 siden i går, totalt 31 smittede med Covid-19 siden søndag. Anslagsvis er 500 personer i karantene. Testing og smittesporing utføres fortløpende.

Kongsvinger kommune  jobber med  å sirkle inn hvor smitten kommer fra. Ett utbrudd er knyttet til Marikollen skole og ett er knyttet til Sentrum videregående skole. Det tredje utbruddet har tilknytning til medlemmer av en av byens moskéer, Islamsk kultursenter Kongsvinger. Kommunen opplever et godt samarbeid med ledelsen i kultursenteret. Kommunen og kultursenteret oppfordrer alle som har vært i kontakt med Islamsk kultursenter Kongsvinger siste tre uker om å holde seg hjemme, ringe koronatelefonen og teste seg. Kommunen ønsker å berømme de involverte for godt samarbeid, at de tar situasjonen på alvor og innfører nødvendige tiltak i tråd med veiledning fra kommunen.

Vi minner om telefonnummer og åpningstider hos koronatelefonen:

 • Mandag – fredag:        09.00-15.00
 • Lørdag og søndag:      10.00-12.00

Telefon: 40405410

Status Covid-19 Kongsvinger kommune 26.11.20

Kongsvinger kommune har fått én ny smittet med Covid-19 siden i går, totalt 20 smittet med Covid-19 siden søndag. 500 personer er i karantene og i løpet av de to siste dagene har over 450 personer blitt testet.

Smittesituasjonen er uavklart og det ventes på resultater fra prøver.

Som følge av den uavklarte korona-situasjonen vi nå står i, er vi nødt til å avlyse helgens planlagte Julemarked og Julegateåpning. Rådhusteatret stenges inntil videre, det vil derfor ikke være noen forestillinger frem til smittesituasjonen er mer avklart.

Kongsvinger kommune oppretter ny e-post for generelle korona-relaterte henvendelser.

Kongsvinger kommune opplever stort trykk på henvendelser knyttet til korona. 
Det kommer inn mange spørsmål fra lag og foreninger og innbyggere, som gjelder mer generelle korona-relaterte henvendelser. 
Det er et stort behov for informasjon, kommunen oppretter derfor en e-post for å lette trykket til fagpersoner.

Spørsmål som gjelder generelle korona-relaterte henvendelser skal sendes til korona@kongsvinger.kommune.no
E-poster vil besvares påfølgende dag.

Tiltak iverksatt for å stoppe den aktuelle smitten i en tidlig fase tirsdag 24.11.20 gjelder fortsatt.

Skole

 • Marikollen skole
  • Vi har nå totalt 6 bekreftet smittet av Covid-19 ved Marikollen skole, dette inkluderer både barn og voksne.
  • Vi avventer fortsatt svar på prøver.
  • Hele Marikollen skole settes i karantene og det avholdes hjemmeskole inntil videre.
  • Karantenetiden er 10 dager inntil ny beskjed blir gitt.
  • Alle elever er i karantene og må følge nasjonale myndigheters retningslinjer (se oppdaterte regler https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/ ).
  • Alle elever har blitt testet. 
 • Sentrum videregående skole
  • Flere klasser er satt i karantene.

Helse og institusjoner

 • Tiltak ved Holt HDO
  • Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved Holt HDO frem til 04.12.2020. 
  • Alle aktuelle pårørende er informert.
  • Det anbefales sterkt at beboere oppholder seg mest mulig hjemme.
 • Tiltak ved Roverudhjemmet
  • Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved Roverudhjemmet inntil videre.
 • Tiltak ved Langelandhjemmet
  • Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved en avdeling ved Langelandhjemmet inntil videre.
 • Andre tiltak ved helse og institusjoner
  • Som en konsekvens av smitteutbruddet har Kongsvinger kommune sett seg nødt til å stanse praksisordning/praksiselever innenfor helsefag fram til nyttår. Sykepleierstudenter bidrar fremdeles.
  • Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i helsetjenesten.

Breddeidrett

Bruk av munnbind

 • Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.
 • Dette inkluderer også skoleskyss.

Har du symptomer må du teste deg!
De som har testet positivt har ofte svake forkjølelsessymptomer.
Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager.

Kongsvinger kommune anbefaler sterkt at vi oppholder oss mest mulig hjemme og følger de grunnleggende rådene:

 • Hold avstand
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Sammen klarer vi dette! 

Vi ber om at følgende kontaktes ved spørsmål:

Kontaktperson arrangementer:
Kommunalsjef miljø og samfunn, Rune Lund
Rune.Lund@kongsvinger.kommune.no

Kontaktperson oppvekst:
Kommunalsjef oppvekst og læring, Jon Egil Pettersen.
Jon.Egil.Pettersen@edu.kongsvinger.kommune.no

Kontaktperson breddeidrett og helse:
Kommunalsjef helse og mestring Cathrine Pedersen.
Cathrine.Pedersen@kongsvinger.kommune.no

 


Status onsdag 25.11.20

Vi har foreløpig 4 nye smittede av Covid-19 i dag, de følges opp etter nasjonale retningslinjer og smittesporing er iverksatt. Vi venter på flere svar.

Utover dette er situasjonen slik det gikk frem i pressemeldingen i går (se under).

Fra og med torsdag 26.11.20 gjennomfører Kongsvinger kommune daglige møter i krisestab klokken 12.00.

 • Pressen vil motta pressemelding senest klokken 15.00 i etterkant av disse møtene.

Vi ber om at følgende kontaktes ved spørsmål:

Har du symptomer må du teste deg!
De som har testet positivt har ofte svake forkjølelsessymptomer.
Vi har god testkapasitet, og svar foreligger innen 1-3 dager.

Kongsvinger kommune anbefaler sterkt at vi oppholder oss mest mulig hjemme og følger de grunnleggende rådene:

 • Hold avstand
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Holde seg hjemme når man er syk
 • Begrens antall nærkontakter
 • Hold dere mest mulig hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Sammen klarer vi dette! 

 


 

Status tirsdag 24.11.20, klokken 19:40

Vi har i dag fått 12 nye bekreftet smittet av Covid-19.
Fem av de nye smittetilfellene er tilknyttet Marikollen skole, inkluderer både barn og voksne.
Smitteutbruddene gir også konsekvenser for flere av Kongsvinger kommune sine helseinstitusjoner.

SKOLER

Marikollen skole

Vi har nå totalt 6 bekreftet smittet av Covid-19 ved Marikollen skole, dette inkluderer både barn og voksne.
Vi avventer fortsatt svar på prøver.

Hele Marikollen skole settes i karantene og det avholdes hjemmeskole inntil videre. Alle elever er i karantene og må følge nasjonale myndigheters retningslinjer (se oppdaterte regler https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/ ). Alle elever vil bli testet. Testingen gjennomføres på skolen. Foresatte vil bli kontaktet angående tid for test av skolen i løpet av morgendagen.

Sentrum videregående skole
Flere klasser er satt i karantene.

HELSE OG INSTITUSJONER

Det er oppdaget smitte av Covid-19 blant medarbeidere ved Holt HDO (heldøgns omsorgsbolig), Langelandhjemmet og Roverudhjemmet. Rutinemessig er alle nærkontakter informert, satt i karantene og testes fortløpende.

Tiltak ved Holt HDO
Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved Holt HDO frem til 04.12.2020.  Alle aktuelle pårørende er informert.

Det anbefales sterkt at beboere oppholder seg mest mulig hjemme.

Tiltak ved Roverudhjemmet
Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved Roverudhjemmet inntil videre.

Tiltak ved Langelandhjemmet
Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved en avdeling ved Langelandhjemmet inntil videre.

Andre tiltak ved helse og institusjoner
Som en konsekvens av smitteutbruddet har Kongsvinger kommune sett seg nødt til å stanse praksisordning/praksiselever innenfor helsefag fram til nyttår. Sykepleierstudenter bidrar fremdeles.

Som et kortvarig tiltak er det innført bruk av munnbind for alle ansatte i helsetjenesten.

BREDDEIDRETT
Det er i samråd med Idrettsrådet besluttet at alle kamper og konkurransevirksomhet for barn, ungdom og voksne
stopper fram til 06.12.2020.

Det kan bli aktuelt å stanse all breddeidrett hvis smittesituasjonen forverrer seg.

BRUK AV MUNNBIND
Det anbefales bruk av munnbind på kollektivtrafikk for alle over 12 år og der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette inkluderer også skoleskyss.

 


 

Status mandag 23.11.20, oppdatert klokken 22:30

Søndag fikk Kongsvinger kommune tre nye smittetilfeller av Covid-19. Disse tre har ingen sammenheng. Per nå kan vi ikke si noe om hvor smitten kommer fra.

 • En medarbeider ved Langelandhjemmet testet positivt på korona, rutinemessig er alle nærkontakter informert, satt i karantene og testes fortløpende. Som et føre-var-prinsipp er det innført besøksstopp ved en avdeling frem til 30.11, alle aktuelle pårørende er informert.
 • I forbindelse med smittetilfellet på Marikollen skole ble 1. og 2. trinn og mange ansatte satt i midlertidig karantene frem til svar foreligger.

 

Status mandag 23.11.20 klokken 09:22

Det er tre nye bekreftede tilfeller av Covid-19 på søndag. Kommunen jobber med smittesporing etter nasjonale retningslinjer. Alle som er definert som nærkontakter ble kontaktet i går og følges opp av smitteteamet i dag. Kommunen oppdaterer informasjon forløpende.

KOMMUNENS SERVICETORG

Kongsvinger kommune  har stengt servicetorget for fysisk oppmøte fra 6. november og inntil videre. Sentralbordet vil være åpent for telefonhenvendelser hverdager kl 08:00-15:30.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester

Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Personvernerklæring

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmotta

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Mette Andersen
Webredaktør: Toni Sjøenden

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstider:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30