Thora Marit (90), fikk Kongsvingers første vaksine. -Dette har jeg ventet på!

Thora Marit (90), fikk Kongsvingers første vaksine. - Dette har jeg ventet på!

90 år gamle Thora Marit Jacobsen ble torsdag (07.01.21) Kongsvingers første innbygger som fikk koronavaksine. Hun er pasient ved Langelandhjemmet. Pasientene ved Langelandhjemmet vaksineres utover dagen.

1

– Dette har jeg ventet på, svarer hun på spørsmål om hun er klar for vaksinen.

Hun tror at dette er en etterlengtet vaksine hos de fleste, og synes det er bra at så mange ønsker å vaksinere seg.

Sykepleieren som satte den første vaksinen

Det var sykepleier Lynn Marion Hole som fikk æren av å sette den første vaksinen, hun kjenner Thora Marit godt, og det er trygt og rolig for pasienten. Man ser smilet til Lynn Marion bak munnbindet. De er begge veldig glade for at vaksineringen nå er i gang.

2

Sykepleier Lynn Marion Hole setter vaksinen på pasient Thora Marit Jacobsen. Thora Marit er veldig klar for å få vaksinen, og har ventet på å få den. Pasientene blir vaksinert på rommene sine, i trygge og rolige omgivelser sammen med sykepleiere de kjenner godt.

Lege må være til stede

Når vaksinen blir satt, må en lege være tilgjengelig, derfor er kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp tilstede når vaksinen blir satt. Kommuneoverlegen er glad for at vaksineringen er i gang.

– Det er en veldig god følelse at vi nå er i gang, og at vi møter så mye god vaksinevilje. Viljen til å ta vaksinen er så viktig for å kunne se en ende på pandemien.

3

Kommuneoverlege Camilla Kvalø Smedtorp (til venstre) og vaksinekoordinator Linda Langfoss Utgård kommer til Langelandhjemmet med vaksinene trygt oppbevart i en kjøleboks.

Fornøyd enhetsleder

Enhetsleder for Langelandhjemmet Renate Mikkelsen synes det er gledelig å komme i gang med vaksineringen.

4

– Dette er et lys i tunnelen. Det er fint på sikt for pasienter, pårørende og oss ansatte.

Planen videre

Det er etablert et vaksineteam som er i gang med å sette planen for vaksinering ut i live. Teamet ledes av Linda Langfoss Utgård og består ellers av ansatte fra helse og mestring.

5

Uke 1
Kongsvinger får de 75 første vaksinedosene denne uka og starter med vaksinering av beboere på sykehjem og institusjon. Vaksinasjonen startet med Langelandhjemmet i dag.

Utvalgte helsepersonellgrupper vil få tilbud om koronavaksinasjon samtidig som eldre. Inntil 20 prosent av vaksinedosene vi får, går til helsepersonell.

I uke 2 får vi 70 vaksinedoser.

Hvordan organiseres vaksineringen

Kongsvinger kommunen følger myndighetenes anbefalinger i henhold til hvem som tilbys vaksine og når de ulike gruppene tilbys vaksine. Listen fra myndighetene kan bli endret om smittesituasjonen endres.

Sykehjemsbeboere, beboere i omsorgsbolig, og enkelte brukere i hjemmesykepleien som ikke kommer seg til sentralisert vaksinering, vil bli vaksinert på institusjon/i hjemmet.

Enkelte legekontor vil vaksinere de øverste prioriteringsgruppene selv. Resten av befolkningen, det vil si også de som har fastlege i en annen kommune, og de som oppholder seg i Kongsvinger kommune over en lengre periode (studenter, pendlere), vil bli vaksinert i et offentlig lokale.

Kongsvinger innbyggere vil bli varslet når de kan ta kontakt for å bestille seg time til vaksinering enten digitalt eller via telefon, eller sette seg i vaksinekø. Det er ikke nødvendig å ta kontakt med kommunen eller fastlegekontor for bestilling av time. Innbyggerne i kommunen vil få varsel. De som ikke har bostedsadresse i kommunen, men oppholder seg i kommunen over en lengre periode vil kunne finne informasjon på Kongsvinger kommune sin nettside når de kan bestille seg time.

Prioriteringsrekkefølgen til fhi kan ses her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30