Oppstartsmøte for Seniorsenteret - 24. juni

Oppstartsmøte for Seniorsenteret i Kongsvinger kommune

Det inviteres til Oppstartsmøte for Seniorsenteret i Kongsvinger kommune

  • torsdag 24. juni 2021 kl. 11.00 – 14.00 på Rådhusteateret i Kongsvinger.

Agenda:

  • Orientering status Seniorsenter
  • Presentasjon av ansatt seniorkoordinator
  • Gjennomgang av forslag til vedtekter for Seniorsenteret og Husstyret ved Seniorsenteret. Vedtak.
  • Valg av Husstyre for Seniorsenteret i Kongsvinger kommune

Husstyret skal representere alle brukere og organisasjoner definert som senior, -uavhengig av den enkelte lag/forenings størrelse, enkeltpersoners sosiale, økonomiske, religiøse, geografiske eller kulturelle tilknytninger. Det er derfor viktig at det meldes inn kandidater til styret fra hele kommunen, og fra både organisert og uorganisert frivillighet der seniorer er representert.

Påmelding:

For å ivareta smittevern og samtidig sikre at alle interesserte får delta på oppstartsmøtet, bes det om påmelding.

Dette gjøres innen 21. juni til: Else-Marit.Saetaberget@kongsvinger.kommune.no eller til telefon: 948 15 794.

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Stengt pga Covid-19.

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30