Folkehelseplanen: Vi trenger hjelp av deg!

I Kongsvinger kommune jobber vi med å lage en folkehelseplan. I den anledning ønsker vi å komme i kontakt med alle dere som bor i kommunen for å høre hva som er viktig for deres helse, både fysisk og psykisk. Det er mange ulike faktorer som styrker folkehelsa til befolkningen i Kongsvinger.

Kongsvinger kommune ønsker dine innspill og din mening.

Vi inviterer derfor til folkemøte/innbyggermedvirkning om Folkehelseplanen

  • fredag 17. september kl. 12.00 i Kommunestyresalen på Rådhuset.

Grunnet smittevern ønsker vi påmelding: denne kan sendes i epost til
Else-Marit.Saetaberget@kongsvinger.kommune.no 
eller på tlf. 948 15 794 innen 14. september.

Eventuelle innspill til Folkehelseplanen kan også sendes på samme epost eller i vanlig brevpost til:
Kongsvinger kommune
Folkehelseplan
Postboks 900
2226 Kongsvinger

Folkehelse handler først og fremst om innbyggernes levekår, og mye mindre om levevaner.  Det handler om det er tilstrekkelig med gang- og sykkelvei, om det er en helsefremmende barnehage, om alle har tilgang til rent vann, om en fullfører utdannelse, om en er fornøyd med boligen sin, om man har det bra med seg selv og om det finnes møteplasser for å være sosial med andre. Det kan også handle om strøm, veiforbindelse og kollektivtransport, om barn og unge opplever å bli sett og inkludert, eller om eldre føler isolasjon og utenforskap.

Folkehelsen påvirkes blant annet av inntekt, utdanning, oppvekstmiljø, yrke, boforhold og om man opplever å ha tilstrekkelig med tilbud og aktiviteter rundt seg. Den påvirkes av hvordan man mestrer hverdagen, om man opplever trygghet i sitt lokalmiljø, om man har godt nok tilbud av helsetjenester, tilgang til rekreasjonsområder og tilgang til rent vann og kulturtilbud.

Hva ønsker du mer av for at det skal bli mer attraktivt der du bor? Hva trenger du for å ha det best mulig? Er det nok møteplasser for sosial kontakt, både for unge og eldre uavhengig av kulturell bakgrunn? Trenger ditt barn eller ungdom bedre aktivitets- og kulturtilbud? Hva trenger du for å styrke din egen helse? Hvordan kan du som eldre oppleve å være en ressurs?

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget

Døgnåpne vakttjenester

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak)
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401
Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss

Personvernerklæring

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER

Åpningstid:
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30