HØRING: Formannskapets forslag til budsjett- og handlingsprogram/økonomiplan 2023-2026

Formannskapets forslag til Budsjett 2023 – Handlingsprogram/økonomiplan 2023-2026 for Kongsvinger kommune legges ut til offentlig høring i henhold til kommunelovens § 14,3. Samtidig fremlegges forslag til gebyrregulativ 2023.

Kommunestyret vil behandle saken i møte 8. desember 2022.

Ta kontakt med kommunens servicetorg på e-post servicetorget@kongsvinger.kommune.no eller telefon 62 87 40 00, hvis du ønsker tilsendt versjon på e-post eller papirversjon.

Eventuelle merknader kan sendes pr. e-post til postmottak@kongsvinger.kommune.no eller per post til Kongsvinger kommune, Postboks 900, 2226 Kongsvinger.

  • Høringsfrist er 5. desember 2022.

 

Frister behandling  
16.11.2022 Budsjett/handlingsprogram behandles i formannskapet
18.11.2022-5.12.2022

Høring: Formannskapets budsjett/handlingsprogram

Høringsinnspill sendes: postmottak@kongsvinger.kommune.no

8.12.2022 Kommunestyrets behandling

 

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER