Kulturplan 2022-2030 - Høring

Kongsvinger kommune har utarbeidet ny kulturplan for perioden 2022-2030. Planen blir Kongsvinger kommunes kulturpolitiske styringsdokument. Den beskriver kommunens ambisjoner for Kongsvinger kommunes offentlige tjenester innenfor kulturfeltet. Samtidig beskriver den hvordan disse tjenestene skal kunne samhandle med kulturlivet i løpet av de åtte neste årene.

Planen legges nå ut på høring i henhold til politisk vedtak (040/22) i komité for miljø- og samfunnsutvikling

Vi ber alle som er engasjert eller interessert i Kongsvingers kulturliv om å komme med  innspill til planen i høringsperioden.

Innspillene sendes til postmottak@kongsvinger.kommmune.no 
Merk din epost med «Kulturplan – høringsinnspill.»

Frist for høringsinnspill er 26.12-2022

Snakk med oss

SERVICETORGET
Telefon: 62 87 40 00
Man, tir, tor, fre kl. 08:00 - 15:30
Ons kl 09:00 - 15:30
E-post til servicetorget
Døgnåpne vakttjenester
Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
Personvernerklæring
Tilgjengelighetserklæringer(bokmål)

Skriv til oss

KONGSVINGER KOMMUNE
Postboks 900
2226 Kongsvinger
E-post til kommunens postmottak

Org.nummer: 944 117 784
Bankkontonummer: 1822 83 85200
Kommunenummer: 3401

 

Besøk oss

SERVICETORGET
Rådhusplassen 3
2212 KONGSVINGER